Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

55 fotek, květen 2008 až březen 2017, 147 zobrazení, 146 komentářů | cestování, města, rodina-přátelé, zábava
ALB 1073
Patří se dovyprávět příběhy z cestování LZB po Flandrách a začneme hned příběhem města Antverpy.
Příběh to není ledajaký, má přímo hororový náboj. Město samo leží u řeky Šeldy, kde vládl obr Druon Antigon, který nutil lodníky připlouvající do přístavu, aby mu odevzdávali vysoké poplatky...
Mimochodem při vstupu do města od přístavu můžete jeho sochu spatřit u hradu Steen, který je nejstarší stavební památkou ve městě. Pokud někdo odmítl zaplatit, utrhl mu obr obě ruce a hodil je do řeky. Na obra vyzrál až římský voják, údajně možná dokonce synovec samotného Julia Caesara, Silvius Brabo. Na oplátku uťal obrovi ruku mečem a vítězoslavně ji hodil do řeky…
Podle legendy právě tehdy dostalo město svůj název „Antwerpen“ pocházející z holandského spojení „hand werpen“ – „trhat ruce“. Hrdina Brabo prý zase dal jméno provincii Brabantské. Při procházce městem narazíte na připomínky tohoto příběhu takřka na každém kroku – kamenné lavičky jako lidská ruka, bonbony a podobně

ANTVERPY byly do 16. stol. něco jako hlavní město Evropy, bohaté historií i obchodem. I dnes jsou se svými přibližně 513 000 (podle sčítání k 1.lednu 2015) obyvateli největší belgické město a zdejší přístav patří k největším v Evropě a je v 20 největších přístavech světa. V minulosti zde byla také morová rána v roce 1575, kdy zemřelo asi 7 tisíc obyvatel a město bylo silně zdecimováno
Dominantou města je gotická katedrála na nábřeží Šeldy zasvěcená Panně Marii, která byla dostavěná roku 1523. Její stavba trvala 269 let. Katedrála měří na délku 117 m, na šířku 65 m a náleží k ní 7 lodí a 14 kaplí. Stavba má jen jednu dokončenou věž o výšce 123 m. Hlavní klenba je podepřena 125 nosnými sloupy. Asi největší poklad je trojdeskový obraz Rubense *Snímání z kříže* z roku 1614 a *Stavění kříže* z roku 1610

Historické centrum města se rozkládá okolo katedrály. Severozápadně od katedrály se nalézá bývalé hlavní tržiště Grote Markt se 67 m dlouhou renesanční radnicí a cechovní domy ze 16. a 17. století s bohatou sochařskou výzdobou. Jižně od katedrály se nachází Groenplaats (Zelené náměstí), kterému dominuje socha Rubense v nadživotní velikosti. U přístavu stojí za prohlídku hrad Het Steen (KÁMEN), nebo VLEESHUIS – sídlo řeznického cechu a tržnice masa – 1501-1504/architekta Hermana de Waghemakere.

Areál přístavu o rozloze asi 13 500 hektarů má asi 350 km silnic, po kterých vedou dobře značené turistické trasy

V roce 1920 město Antverpy hostilo olympijské hry. Město má jednu z nejstarších zoo na světě. Přímo uprostřed města si lze prohlédnout přes 4000 zvířat
50 fotek, duben 2012 až duben 2017, 171 zobrazení, 111 komentářů | klasická-fotografie, příroda
ALB 1072
Když se nedaří veletrhu řemesel, přijde čas na stoprocentní náhradu v přírodě
50 fotek a 1 video, červen 2012 až duben 2017, 1 263 zobrazení, 155 komentářů | klasická-fotografie, města
ALB 1071
mělo to být dopolední užívaní na svátku řemesel v Nymburce a pro neúspěch akce z toho vzniklo courání po městě a následný výlet k Labi v Poděbradech
23 fotek, 2.4.2017, 6 569 zobrazení, 35 komentářů | lidé, umělecké
ALB 1070
Jméno fotografa Lukáše Dvořáka není v Čechách moc známé. Je to dáno jednak jeho věkem (ročník 1982), ale zejména tím, že jeho práce jsou známé víc v zahraničí než doma.

Na začátku své kariery se věnoval hudbě a malování, fotografovat začal až v roce 2004 se zaměřením na módní fotografii. Odešel pracovat a žít do Milána. Během krátké chvíle jsou jeho práce v galeriích New Yorku, Curychu, Tokia, Londýna, Berlína. Milána a dalších. Jeho práce jsou v řadě módních magazínů jako Playboy, Vanity Fair, Harper ´s Bazaar, Marie Claire, GO, Cosmopolitan, Woman a dalších.
Několik posledních let žil v Praze a současně se vrací zpět do Milána. Vidět jeho (pro mne první) výstavu v Čechách byl zážitek. Nefotil jsem všechno, více jsem se kochal. Myslím, že o něm ještě uslyšíme :-)
40 fotek, 2.4.2017, 108 zobrazení, 68 komentářů | architektura, dokumenty, kultura, lidé, rodina-přátelé
ALB 1069
Prostor plný překvapení
40 fotek, březen až duben, 2 487 zobrazení, 233 komentářů | koníčky, rodina-přátelé, zábava
ALB 1068
45 fotek, jaro, 185 zobrazení, 165 komentářů | města
ALB 1067
42 fotek, 29.3.2017, 117 zobrazení, 185 komentářů | krajina, příroda
ALB 1066
Takový malý exkurs na konci března jak vypadá rozdíl mezi tím, když *straší* příroda a tím, když straší člověk
40 fotek, letos v březnu, 133 zobrazení, 107 komentářů | dokumenty, kultura, lidé
ALB 1065
Co je dobré na těchto poznávacích výstavách je to, že se při tom hodně naučím a dozvím. Ne všechno sem ale zapisuji, několikastránkové poznámky si přikládám k albu doma, abych neztratil ten čas jejich zpracováním :-)

Dám sem jen několik poznámek - spíše kuriozit

1) Obnovitel slávy chotkovského rodu Václav Antonín Chotek (1674-1754) se v roce 1698 oženil v Karlových Varech s Marií Terezií ze Scheidlerů (právnický rod od roku 1616 s erbem), která mu věnem přinesla značný majetek a přístup k panským stavům až po titul supernumerální místodržící v Čechách (po 1731), tajný rada. Z manželství vzešlo 7 dětí a jejich matka zemřela již v roce 1709 ve věku pouhých 25 let. Václav Antonín se již podruhé neoženil. Věnoval se státní správě a povznesení rodu. Své děti ale nechal v péči internátních výchovných institucí. Nechal vystavět barokní zámek Veltrusy

2) Syn Václava Antonína Chotka Rudolf (1706-1779) se v roce 1737 žení s Aloisií Stefanií Kinskou a jelikož neměl mužského potomka, tak vyhlásil nad celým chotkovským panstvím v roce 1771 tzv. Fideikomis, nedělitelný majetek , který po něm zdědil jeho synovec Jan Rudolf. Rudolf nechal zámek Veltrusy stavebně rozšířit a v srpnu roku 1754 zde pořádal tzv. "Velký trh tovarů království českého". Jednalo se vlastně o první vzorkový veletrh na světě s použitím katalogů. Na tuto akci přijal pozvání císařský pár Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský. Za své zásluhy získal Rudolf Chotek jedno z nejvyšších habsburských vyznamenání Řád zlatého rouna. Byl mimo jiné královský místodržitel v Praze

3) Třetí majitel Jan Rudolf (1748-1824) pokračoval ve zvelebování majetku – měl významný podíl na utváření zámeckého areálu Veltrusy o rozloze téměř 300 hektarů, on zde vybudoval přírodně krajinářský park, který se nakonec proměnil v okrasný statek. Nadále zveleboval i další panství Bělušice a Nové Dvory u Kutné Hory, kde nechal postavit empirový zámek Kačina. Byl nejvyšší purkrabí pražský a guberniální prezident v Čechách. Vykonával různé dvorské i ministerské funkce, byl mecenášem věd a umění. V Praze a v celé zemi stavěl silnice, nábřeží a parky a 20 let byl předsedou Královské české společnosti nauk. Po smrti císaře Josefa II. jmenoval ho císař Leopold II. r. 1791 ministrem financí všech korunních zemí

4) Za zmínku stojí ještě jeho syn Karel Chotek (1783-1868) – je toho o něm hodně co psát a to už musí každý sám podle zájmu. Jeho rarita byl zájem o fotografování – byl prvním majitelem fotoaparátu v Čechách. Při třídění sbírek ze zámku Velké Březno se našla také vzácná daguerrotypie – první v praxi používaná fotografická technika, na které je vyobrazen Karel Chotek s rodinou. Snímek pochází z roku 1839 a je považován za světový unikát.

5) Od Karla Chotka pochází známé a dodnes hojně používané přání k novému roku PF – „pour féliciter“. Svým známým zasílal umělecké kartičky s tímto francouzským textem jako omluvenku, že z nedostatku času jim nemůže k novému roku popřát osobně.
… a jak se to ujalo ….
.... a s tímto končím i tyto poznámky zde uvedené :-)
34 fotek, 4.3.2017, 99 zobrazení, 77 komentářů | architektura, dokumenty, umělecké
ALB 1064
Historie státního zámku Veltrusy sahá do roku 1704, kdy se Václav Antonín Chotek (1674-1754) rozhodl v těchto místech postavit lovecký zámeček. Mohl si to dovolit, protože Veltrusy s polnostmi a lesy se staly v roce 1698 dědictvím Marie Terezie ze Scheidlerů, která se v témže roce za zchudlého hraběte provdala. Rod Chotků patřil ke staré české rytířské šlechtě poznamenané pobělohorskými konfiskacemi a tento výhodný sňatek přinesl zisk význačných státních funkcí, ale především postupný vzrůst jeho hmotného bohatství.

Původní barokní budova byla dílem architekta Giovanniho Batttisty Alliprandiho, a v atriu tvoří tzv Čestný dvůr uzavřený alegorickými sochami čtyř ročních dob a dvanácti měsíců z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

V průběhu stavby zámku, podle dohody uzavřené mezi Václavem Antonínem Chotkem a syny Janem Karlem a Rudolfem, připadlo panství mladšímu Rudolfovi (1706-1771). Kolem roku 1740 vznikl nový hospodářský dvůr. Po roce 1750 nechal Rudolf Chotek rozšířit hlavní budovu zámku zvětšením křídel na dvojnásobek a postupně rozšiřoval i pozemkový majetek v okolí. Protože Rudolf neměl mužského potomka, v zájmu zachování celistvosti a velikosti majetku byl vydán tzv. "fideikomis", kterým byla veltruskému panství zaručena nedělitelnost, nezcizitelnost a dědičné právo prvorozeným synům. Na základě tohoto dokumentu byl předurčen stát se třetím majitelem zámku Rudofův synovec, Jan Rudolf Chotek (1748-1824).

V těsné blízkosti zámku protéká řeka Vltava. Ta měla během let významný podíl na utváření zámeckého areálu o rozloze téměř 300 hektarů. Po několika povodních se zámek a velká část místního parku ocitly na říčním ostrově, kde se nacházejí i v současnosti. Areál prošel významnou změnou za působení třetího majitele panství Jana Rudolfa Chotka. Ten zde vybudoval přírodně krajinářský park, který se nakonec proměnil v okrasný statek. Romantická zákoutí s pavilony jsou tak střídána pohledy na užitková pole, sady nebo pastviny. Od roku 1802 do dnešních dnů se ve zdejší oboře chová také daněk skvrnitý.
50 fotek, 4.3.2017, 107 zobrazení, 189 komentářů | architektura, cestování, města, události
ALB 1063
Zaujal nás obsah krátkodobé výstavy Arnošt hrabě Chotek – voják, šlechtic dvořan na zámku Veltrusy s edukačním prohlídkovým okruhem „Aristokracie: začátek konce“. Výstava je jen malým připomenutím předposledního majitele veltruského zámku z rodu Chotků, od jehož úmrtí uplynulo 24. ledna 2017 přesně 90 let a potrvá do 17. dubna 2017. Prohlídkový okruh je pak věnován posledním majitelům zdejšího panství, Carymu a Livii Chotkovým, které sem pozval právě hrabě Arnošt Chotek, který zemřel bezdětný.

V jejich případě se hrubě pozměnil odkaz celých generací rodu Chotků tvořících české dějiny, kdy on jako člen NSDAP a aktivní sympatizant Hitlera a jeho politiky během II. světové války poskytli společně veltruský zámek nacistům na akce rasové čistoty, tzv. „Lebensbornu“, Livie navíc s nacisty velice sympatizovala a zvala sem dokonce i jejich nejvyšší představitele (např. Hitlera, který nikdy nepřijel). Oba se přihlásili k německé národnosti a roku 1945 se vystěhovali do Německa
Další tematická výstava věnovaná historii měr a vah v Českých zemích v kontextu vývoje habsburské monarchie i využití měřidel na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků byla rovněž velice zajímavá. Sice se tam nesmělo fotit (a to jsme respektovali), ale už víme kolik váží libra, co je to látro nebo jak velký je žejdlík
***
Veltrusy jako obec na pravém břehu Vltavy byla písemně doložena r. 1226 v privilegiu Přemysla Otakara I., určené klášteru v Doksanech. Do roku 1410 náležela ves církvi, později se majitelé střídali. Od 17. století patří zdejší pozemky včetně veltruského zámku rodu Chotků, kteří je vlastnili až do roku 1945. V roce 1899 byly Veltrusy povýšeny na městys, od roku 1926 byly už Veltrusy městem, ale o toto privilegium později přišly. Definitivně byly Veltrusy povýšeny na město v roce 1994. V roce 2002 byly zasaženy povodněmi, a já zde byl naposledy v roce 2008.

Takže nejlepší důvod využít krásného počasí v sobotu 4. března a vyrazit na výlet :-)
55 fotek, červenec 2009 až březen 2017, 157 zobrazení, 240 komentářů | cestování, dokumenty, města, vesnice
ALB 1062
Horky nad Jizerou
Jeli jsme nejkratší cestou do Veltrus na výstavu konec aristokracie a nedalo mi zastavit na krátkou chvilku ve vsi Horky nad Jizerou, kde jsme měli zemědělskou praxi ze střední školy. Něco se změnilo, něco vůbec a něco bylo ještě horší. Také se mnohé povedlo, tak už to bývá.

První písemná zmínka prý byla v roce 1505 a třeba v roce 1932 zde žilo 640 obyvatelů a byly evidovány tyto úřady, živnosti a obchody: poštovna, katolický kostel, 2 lékaři, biograf Sokol, cihelna, cukrovar, holič, 5 hostinců, kolář, konsum Včela, kovář, 2 krejčí, mlýn, 2 obuvníci, pekař, porodní asistentka, 2 rolníci, řezník, sedlář, obchod se smíšeným zbožím, trafika, truhlář, velkostatek a zámečník.
Nyní zde žije asi 500 obyvatel a to ještě z nich asi nejvíc v novém domě pečovatelské služby. Rozhodně už by nebyla vesnice tak soběstačná jako tehdy. Nejvíc mi vadí likvidace krásného starého cukrovaru, kde i po několika letech nedokázali odklidit sutě. Stačilo mi projít cestu kolem kaple Narození Páně po schodech k zámku a kostelu sv. Mikuláše, který je docela opravený. I schody jsou nové. Pamatuji je rozlámané a stupně často stržené. Je patrné, že se místní snaží to mít co nejkrásnější

Výstava byla výborná, počasí přálo a cestou zpět bylo ještě několik zastavení než došly baterie. Večer, už bylo tma a ještě jsme nestihli rožnout, tak buchy buch na okno. Hodný soused přinesl zabíjačku, která se neskutečně hodila k té báječné sobotě :-)
310 fotek a 8 videí, 26.2.2017, 347 zobrazení, 183 komentářů | dokumenty, kultura, lidé, vesnice, zábava
ALB 1061
Taškařice 25. února se naprosto vydařila, třebaže ještě den předem silná vichřice porazila ve vsi ohromnou lípu. Jakoby se počasí chtělo omluvit ,a celý denbylo krásné sluníčko. Nevzpomínám si, že by nělkterý jiný Masopust bylo takto nádherně. Průvod trval cca 6 hodin, a i velká města mohou závidět tu bezprostřední pohodu a legraci, co si vzájemně dopřáváme. Netrvá to totiž jej jeden den. Během zastavení vnikne horda do stavení a udělá lumpárnu - třeba odveze jízdní kola z kůlny a nechá je někde u jiného souseda, který o tom ani neví. Druhý den se chodí po vsi a hledá ztracený čas.
Ztracený ?
Blbé slovo, ztracený v žádném případě. Příští rok se totiž bude Masopust opakovat :-)
30 fotek, prosinec 2015 až únor 2017, 7 802 zobrazení, 119 komentářů | dokumenty, klasická-fotografie
ALB 1060
70 fotek, leden 2014 až únor 2017, 401 zobrazení, 119 komentářů | dokumenty, lidé, města, zábava
ALB 1059
71 fotek, leden 2014 až březen 2017, 271 zobrazení, 150 komentářů | dokumenty, města
ALB 1058
90 fotek, leden 2014 až únor 2017, 262 zobrazení, 202 komentářů | dokumenty, města
ALB 1057
V roce 1896 vydali pánové Otto Jelen a Jaroslav Vrchlický sbírku fotografií nazvanou Letem českým světem, s úžasnými komentáři k jednotlivým fotkám od různých celebrit té doby. Měl jsem knihu s originálními podpisy na pár hodin půjčenou. Zkusil jsem některé snímky nafotografovat, a dále zpřístupnit. Fotografie nebyly vždy první jakosti, ale jsou tam úžasné informace, které jsou hodně překvapivé, a asi jinde už nezjistitelné. Texty byly značně obsáhlé s půvabnou c.k. češtinou, tak jsou značně zkráceny.
Měl jsem představu, že album vydám tak, že u každého snímku bude pohled v současné době, ale to bych do konce života nestihl :-)

Zde je první část, která se týká Prahy z konce 19. století
40 fotek, zima 2016/2017, 175 zobrazení, 172 komentářů
ALB 1056
Tady to máme rádi :-)
24 fotek, leden 2009 až únor 2017, 609 zobrazení, 493 komentářů | klasická-fotografie, rodina-přátelé, zábava
ALB 1055
Na únor 2017 je vypsána soutěž FOTOHÁDANKY
Je přímo stavovskou ctí se zúčastnit a pojmout soutěž trochu zvesela
1) Je zde uvedeno 16 piktogramů, které znázorňují 16 českých přísloví. Pro někoho brnkačka, pro někoho novinka a výzva. Poznáš už KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ? …… NAPIŠ

2) Dále je tu na procvičení unavených mozečků prostý matematický příklad bez chytáků. Jde tu zase jen o zábavu a možná trochu i o prestiž. Kdo spočítá výsledek, může ho zapsat pod fotografii OBR č. 17 a bude odměněn a HÁDEJ CO JE NA SNÍMKU – MŮŽEŠ TO I ZAPSAT

3) Kdo se tu jen tak proflákne, tak si může zazpívat podle not na OBR č. 18 a jít si lehnout

MATEMATICKÝ PŘÍKLAD:
Sdružení rodičů a přátel školy pořádá netradiční výlet. V přistaveném autobusu bez řidiče je zatím 7 dětí. Každé dítě má 7 batůžků. V každém batůžku je 7 velkých koček. Každá velká kočka má 7 koťat. Všechny kočky jsou zdravé a mají 4 nohy.
OTÁZKA: KOLIK NOHOU SE NACHÁZÍ V AUTOBUSU ?
Výsledek napiš pod OBR č.17 a sleduj další pokyny
***
Pomůcka je i na http://bele.rajce.idnes.cz/COCO_vypravi_31_pribehu_kocicek
aneb, jak jsme si hráli v únoru roku 2014
52 fotek a 1 video, 3.2.2017, 153 zobrazení, 125 komentářů | dokumenty, lidé, práce
ALB 1054
Dnes už na dole Mayrau nikdo nefárá, nikdo se nenoří do nekonečného labyrintu chodeb v podzemí. Někdejší 527 metrů hluboká těžební jáma je definitivně zasypaná, dolem už nehlaholí prastarý havířský pozdrav "Zdař Bůh". Naštěstí je zachován respekt k tomu místu, které v některých částech vypadá, že se sem ještě další směna vrátí.

Neskutečná dřina je tu spolu se stávající prací nadšenců historie vidět i cítit přes zbytky uhelného prachu, a kdo chce, vidí tu i krásu.
"Zdař Bůh"
***
Podrobnější komentáře jsou k dosažení ještě na albu
http://daniel-cino.rajce.idnes.cz/Cesticka_k_Majrovce_uslapana

ještě přípomínka na http://bele.rajce.idnes.cz/Pastelkove_peklo_na_podzimnim_rajceni_2015

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter