Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

48 fotek, březen 2008 až říjen 2012, 255 zobrazení, 81 komentářů | architektura, dokumenty, kultura, události
ALB 153 - AMU – EMOCE 2 – Lichtenštejnský palác

•1257 – Přemyslem II. založena Malá Strana, jehož centrem byl velký Rynek rozdělený kostelem sv. Mikuláše
•v horní části bylo šest parcel a na počátku 15.stol tu byly připomínány domy V koutě, U bílého lva, U černého orla, dům České komory…na rohu dnešní Nerudovy ulice dům U bílého medvěda
•během husitských válek bylo vše zničeno a znovu postaveno koncem poloviny 15.stol.
•1541 – většina vážně poškozena požárem – to byl popud pro zcela nové řešení a také pro usídlení urozených majitelů. Za těmito domy bylo městské opevnění s fortnami a Újezdskou branou. Tři z těchto domů byly v držení Jana Václava z Lobkovic , které proměnil v Lobkovický palác

dům Lidlovský (V koutě) zcela vlevo měl střídmý vzhled, vedle stojící Lobkovický a České komory byly krásné renesanční domy s podloubím, sgrafitovými fasádami a vznosnými renesančními štíty. Na konci 16.století byly asi nejkrásnější podobou horní části Rynku

•1622 4 domy ze 6 vlastnil místodržitel království Českého, velitel vojenské okupace a hlava rekatolizace českých zemí, vévoda opavský – Karel z Lichtenštejna. Od císaře koupil pátý důma poslední V koutě získal až jako dědic v roce 1638
•1623 začal Karel z L. s přestavbou své hlavní rezidence a domy zcelil raně barokní fasádou. Zemřel 1627 a rodový majetek spravoval jeho syn Karel Eusebius
•1648 za jeho správy zde byl hlavní stan švédského vojska
•1742 budova pronajata poštovnímu úřadu – až do roku 1790 odtud jezdila pošta do Vídně a byla to jediná sběrna dopisů v Praze
•1791 – u příležitosti korunovace Leopolda II. roku byla budova sjednocena monumentální klasicitní fasádou, vnitřní členění zůstalo zachováno.
•Rod Lichtenštejn už se sem nevrátil. Pouze budovu pronajímal I na byty (1811-1826 zde bydlel Josef Dobrovský
•1825 – palace kupuje hrabě Michal Ledebur
•1829 – v palace se koná3.pražská uměleckoprůmyslová výstava
•1848 celý palace vystěhován pro vojenské generální velitelství gen. Windischgratze – přesun z Celetné
•1850 -1960 ve vlastnictví vojska •1960 – 1990 dislokované sídlo VŠ politické ÚV KSČ se všemi důsledky stavebního řešení (ze sálu jídelna s umakartem), změna příček, výdejna jídelny, vestavěné kolny
•1990 – sídlo AMU
MOHLO SE ZAČÍT

Oba paláce byly v dezolátním stavu, a vedoucí architekt Pavel Kupka měl nelehký úkol spojit původní vrcholně barokní palác Hartigů s palácem Lichtenštejnským,

Vycházel z palácového řešení roku 1791, odstarnil nevhodné novodobé členění ubytoven vojska, zhodnotil klenuté prostory, rehabilitoval dvory I zahradu. Socialistické řešení stavebních úprav mělo jedno pozitivum, že často zůstala pod “modernism” řešením zachováno to původní

Rekonstrukcí 1990-1995 vznikl pro nové určení dostatek malých salonků, učeben, zůstaly zachovány nástěnné renesanční malby i malované stropy ve spojovacím respiriu. V místnostech 2.patra je zachována galerie původních klasicitních kachlových kamen
30 fotek, únor 2008 až říjen 2012, 107 zobrazení, 71 komentářů | dokumenty, kultura, lidé, události, umělecké
ALB 152 - Expedice My Lan po stopách historie AMU současnosti
***
Začalo to pozváním na uzavřené závěrečné koncerty Prague Summer Academy 2012 japonských studentů, kde jsem měl možnost prožít díla Dvořáka,Bartóka a Brahmse studentky paní IKU MIWA (piano) s doprovedem mistra MICHALA KAŇKY (cello), který se konal v prostorách sklepení - Galerii. Mimoto jsou zde záběry ze známého sálu B.Martinů z dřívějších návštěv.

Bylo to pozvání na celé odpoledne s doprovodem, výkladem a veškerým přístupem do pro běžné návštěvníky nedostupných míst. Mohl jsem promluvit s paní Miwa, mistrem Kaňkou a dalšími. Nebyl jsem tam poprvé, ale teprve tato "VIP" příležitost mne přiměla nahlížet na tato místa ještě jinak než prožitkem z hudby, návštěvou kavárny nebo divadla. Byl to najednou jiný rozměr informace, než pouhopouhé exportování fotek a potřebný čas na album se najednou rozložil do delšího intervalu než jsem si myslel. A soubor námětů se do jednoho alba najednou nevešel. Původně jsem si myslel, že provážu návštěvu koncertu s umělcem podobně jako to bylo v případu Litomyšl - v tomto případě Karlem Neprašem, ale bylo by to málo.
Budou následovat ještě alba
* Lichtenštejnský palác
* palác Hartigů
* Pohledy z půdy
* Karel Nepraš a odhalené tajemství

Celé toto dílo mi umožnila vytvořit výborná kamarádka Jana S., které tento soubor alb je věnován. Jani díky
25 fotek, 16.10.2012, 282 zobrazení, 64 komentářů | kultura, lidé, události
ALB 151 - Svědectvé My Lan o ukončení projektu Ctnosti / Virtues (2008 - 2012) který byl nedávno realizován ve slivenecké žule dlažby na Křižovnickém náměstí mezi sochou Karla IV. a záhonem pestrobarevných jiřin.

Zadání bylo zdánlivě jednoduché - vytipovat 12 lidských vlastností, které jsou vnímány nejsilněji. Číslo 12 je zaručeně ověřené - 12 měsíců, 12 apoštolů, 12 číslovek na hodinách ...

Semináře, internetová anketa a čas upřesnily zadání pro fantazii oslovených umělců pro zhotovení KOSMOGRAMŮ a hledalo se místo. Volba padla na historicky významné místo s vysokým energetickým nábojem. Zde se podle dochovaných materiálů rozprostíral ostrov, kde naši předci prováděli očistné ohnivé a vodní pohanské rituály.

Kosmogramy tvoří 12 kruhovýyh destiček uspořádaných do kruhu s další uprostřed, ta znamená POČÁTEK všeho / zero point. Další v pořadí:

* HARMONIE / harmony

* LÁSKA / love

* TVORBA / creation

* POKORA / humility

* ODPOVĚDNOST / responsibility

* CIT / feeling

* VĚDĚNÍ / knowledge

* VÍRA / faith

* SPRAVEDLNOST / justice

* MOUDROST / wisdom

* PRAVDA / true

* VŮLE / will

Krásný soubor a CO S TÍM ? .... Tak třeba ....

Zastavit se, zklidnit mysl, projít kruhem a popřemýšlet, která ctnost je pro vás významem nejsilnější, nebo která třeba naopak chybí. Odpojíte se od okolí a začnete přemýšlet o sobě a tím se sebou pozitivně pravovat ... SUPER

Důležitý je POČÁTEK - je to pohyblivý prvek. Počátkem nic nekončí, ale něco opakovaně začíná. Oočisťuje se od starého, směřuje novým směrem.

ZKUSTE TO A DEJTE TŘEBA VĚDĚT JAK TO NA VÁS PŮSOBÍ
50 fotek, 7.10.2012, 98 zobrazení, 48 komentářů | architektura, kultura, lidé, události, zábava
ALB 150 - Svědectví My Lan o 21. ročníku mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti.

Po řadě předchozích míst jsem prožil závěrečný koncert Mezi Salcburkem a Vídní v barokním refektáři kláštera dominikánů sv. Jiljí.
Společnost a zprostředkování nám dělalo umělecké těleso ENSEMBLE 18+ v čele s uměleckým vedoucím panem Vojtěchem Spurným. Zvláštní díky patřily hostující Haně Jonášové (soprán), a členkám sboru Adéle Štajnchorové (housle) a Vandě Kněžičkové (viola)
Specielní díky paří Helče (cello), které je toto album věnováno :-)
7 fotek, září až říjen 2012, 8 788 zobrazení, 46 komentářů | lidé, rodina-přátelé, umělecké, zábava
ALB 149 - Svědectví o skutečnosti, že těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou tělesem vytlačené. Musel jsem se o tom přesvědčit na vlastní oči .... Archimedes měl zase pravdu :-) , a jak říká kamarád tavac - CHTĚL BYCH BÝT TOU SILOU
***použitý zdroj - nudes.hegre-art.com***
40 fotek, červenec až říjen 2012, 924 zobrazení, 139 komentářů | cestování, země
ALB 148
11 fotek, srpen až říjen 2012, 4 554 zobrazení, 75 komentářů | kultura, lidé, umělecké
ALB 147 - Dokument My Lan - svědectví o genialitě fotografa s velkým "F" - pana Pavla Brunclíka. Výběr z jeho výstavy - nešlo nepředat přátelům. Z mého pohledu poklona :-)
295 fotek, 6.10.2012, 562 zobrazení, 78 komentářů | lidé, rodina-přátelé, události, vesnice, zábava
ALB 146 - ANO, čtete dobře MARATON a dokonce snad už pátý ročník. Dále následuje svědectví My Lan o jeho průběhu.... Co je k tomu zapotřebí
* pravidla - maraton je tuším 42,5 km, vyjdeme-li pouze z čísla 42, ta to mohou být třeba 2 km a těch 40 jsou 4 láhve 10-ti stupňového piva
* místo konání - rybník, dále * rekvizity - lahvové pivo, * účetní, * ověřovatel,
* fotodokumentaci * film a video dokumentaci, * slepou spravedlnost, * Němého Bobeše,
* bílou myšku pro všechny případy... a také účastníky a diváky.
Důležité je dobré počasí a výborná nálada ... A TO VŠECHNO BYLO.
DOBROU ZÁBAVU :-)
110 fotek, 11.7.2008, 208 zobrazení, 152 komentářů | architektura, cestování, lidé, města, umělecké
ALB 145 - Poslední díl expedice My Lan do města Litomyšl jsem nazval po stopách pohrom a úspěchů města. Když jsem se dočetl, jak bylo město sužováno, tak mi dnešní situace spočívající v restaurování památek poškozených časem (viz záběry ze sochařského atelieru), dětských šarvátkách a starostem o zábavu připadá zasloužená.

1635 - během třicetileté války založili císařští vojáci požár, který prakticky zničil celé město
1769 - další velký požár, kdy bylo zničeno 45 měšťanských domů, radnice a panský mlýn
1775 - požár zámku a města, zničeno 192 domů (vzniklo lidové rčení "hoří jako Litomyšl"
1781 - Litomyšl postihla pro změnu velká povodeň, výška hladiny je dodnes označena na radniční věži
1714-1722 - podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho vystavěn chrám Nalezení sv. Kříže

23. dubna 1798 bylo slavnostně otevřeno zámecké divadlo, ve kterém údajně vystupoval i osobně sám hrabě Valštejn-Vartenberk. Do dnešních dob je zachováno 16 cenných jevištních dekorací vídeňského mistra Josefa Plaetzera. Obsluha i výměna kulis během představení byla řešena dodnes funkčním mechanickým zařízením místního truhláře Václava Bonaventury. V divadle se hraje jednou měsíčně původní 200 let stará hra Milenec a sok v jedné osobě

1949 - vznik hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dříve pouze jeho skladby, od 70. let je program výrazně rozšířen. Na fotkách je vidět torzo jeviště pro diváky, které se při dešti zakrývá plachtou. Trochu mi to komplikovalo focení, ale patří to k městu a jeho kulturnímu programu

V pátek 15. dubna 1994 přijeli na litomyšlský zámek český prezident Václav Havel, slovenský Michal Kováč, slovinský Milan Kučan, maďarský Arpád Goncz, německý Richard von Weizsacker, rakouský Thomas Klestil a polský Lech Walesa.

Ve čtvrtek 13. července 1995 dosedly na plochu litomyšlského heliportu tři vrtulníky, na jejichž palubách seděl v doprovodu ministra Pavla Tigrida španělský král Juan Carlos I. s chotí.

1999 - zapsání zámeckého areálu na Seznam světového dědictví UNESCO

S městem je také přímo spojena Jiráskova Filosofská historie, Jirásek zde žil 14 let jako gymnazijní profesor dějepisu a zeměpisu. Krátce zde žila Božena Němcová v době, kdy se ji narodil syn Karel
111 fotek, 11.7.2008, 184 zobrazení, 118 komentářů | architektura, cestování, lidé, města, umělecké
ALB 144 - Expedice My Lan po stopách původu psaníček na zámku a opět vlivu Olbrama Zoubka. Stručně historie zámku.
981 - První zmínka o tomto místu je uvedena v Kosmově kronice - slovanské hradiště a pohraniční hrad Slavníkovců
995 - po jejich vyvraždění připadá hrad Litomyšl Přemyslovcům a zde zo začíná ...
1597 - panství Litomyšl získává nejvyšší kancléř království českého Vratislav II. z Pernštějna zvaný Nádherný. Přestože byl značně zadlužený, tak na místě zchátralého hradu nechává vybudovat honosný renesanční zámek. Byl to dar pro jeho ženu Marii Manrique de Lara a jeich 21 dětí !!! Jen málo se jich však dožilo dospělosti a rod po smrti Vratislava vymřel po meči a po přeslici definitivně s jeho vnučkou Frebonií Eusebií, která přivedla do Litomyšle řád piaristů. Základní ideu zámku navrhl královský stavitel Giovanni Battista Aostalli da Sala, po jeho smrti jej dokončil jeho příbuzný Ulrico Aosatlli da Sala. Mohutný čtyřkřídlový blok obklopuje dvě nádvoří s arkádami a rozsáhlými zahradami kolem a jeho bezprotřední blízkosti fungoval pivovar, kde se narodil B.Smetana
1753 - zámek kupuje rod Valdštejnů - Vartenberků
1855 - panství kupuje rod Thurn-Taxisů
1945 - zámek přechází do majetku státu a města Litomyšle
1999 - zapsání zámeckého areálu na Seznam světového dědictví UNESCO
To, co se o zámku běžně neví je, že
* pod zámkem je zpřístupněn adrenalinový labyrint asi 500 m klenutých chodeb místy tesaných ve skále. V chodbách je konstatní teplota a nepronikne sem ani slunce ani signál telefonu - prohlídky byly letos ukončeny 15.9.
* chodbami protéká potok Gregorka, který odvádí dešťovou vodu z celého záámeckého návrší a vytváří úžasné klima
* každý komín na zámku má jiný tvar a výzdobu
* na fasádě zámku je celkem 8000 psaníčkových sgrafit - každé o ploše cca 1m2. Tato výzdoba byla původně dílem Šimona Vlacha, který se sám zpodobnil několikrát v šaškovské čepici. Žádné z psaníček nemá stejný motiv - do doby rekonstrukce zámku se zachovalo pouhých 40%, tak to byla fuška pro tým výtvarníků vedených O.Zoubkem, kdy v "blaženém vyhnanství" vytvářeli asi 5000 nových výjevů. Byla to skupina výtvarníků, která pro své politické postoje nesměla vystavovat - proto vyhnanství - např.Boštík,Palcr,Podhrázský a další
* zámek má záhadu 5G- kdo je vyluští, "ovládne zámecké panství Litomyšl". Těch 5G jsem našel na malbě na fasádě nad hlavou šlechtice, který drží v náručí kočku, a protože snímek byl dosti nekvalitní, tak jsem ho omylem po letech vymazal a teprve potom hledal
80 fotek, 22.9.2012, 164 zobrazení, 211 komentářů | architektura, cestování, kultura, příroda, vesnice
ALB 143 - Svědectví My Lan o stavu duše při procházce těmito místy. Každý snímek mám spojený s nějakou příhodou, vzpomínkou. Na dětství, rodiče, sousedy, dobré i zlé. Emoce je nepřenosná, tak ať si ji každý prožije po svém. Díky předem za sdílení :-)
100 fotek, 22.9.2012, 165 zobrazení, 34 komentářů | cestování, dokumenty, kultura, lidé, vesnice
ALB 142 - Expedice BELE party po stopách prvního podzimního dne ve skanzenu Přerov nad Labem - 2.část - lidé a jak se žilo. Když nic jiného, tak jsou tu k použití staré RECEPTY na skoro zapomenutá jídla :-)
Obludné bylo postavení ženy, zejména po porodu v šestinedělí musela spát s dítětem sama v koutě zakrytá "koutní plachtou", protože byla považovaní za nečistou a hříšnou. Nesměla chodit bosa, prostovlasá, do sklepa, ke studni ... prostě šikana. Starala se o ní porodní bába a vykoupení bylo až potom, kdy směla jít do kostela "k úvodu" - potom zase mohla "čistá" pracovat, tzn. splnit svých 5 denních povinností: uvařit,podojit, upéct chleba,vyprat a stlouct máslo :-)
120 fotek, 22.9.2012, 127 zobrazení, 107 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, příroda, vesnice
ALB 141 - Expedice BELE party po stopách prvního podzimního dne ve skanzenu Přerov nad Labem - 1.část - budovy, stroje ma hospodaření apod.
70 fotek, září 2012, 157 zobrazení, 60 komentářů | krajina, lidé, práce, příroda, zábava
ALB 140 - pořadí by mělo být obráceně, je to pokračování BELE párty jednak návratem ze skanzenu a druhý den hledání hub, ale takto to mělo lepší melodii :-) Les je jasný, nenašli jsme skoro nic, jen krásné muchomůrky. Zato při návratu z Přerova nás čekal šok. "Farmářské trhy", které NEBYLY pod záštitou kandidáta na hejtmana středočeského kraje MUDr. Raduana Nwelatiho... a měly by být. Přátelé, tolik zmrhané krásné zeleniny připravené na zaorání jsem ještě neviděl. Dříve i ten nejhorší sedlák měl úctu k tomu, co vypěstoval. Ale tenkrát nepotřeboval dát prostor k tomu, aby mu totéž draho dovezl někdo jiný z jiného státu. Říkejme tomu třeba globalizace, ale je to tragedie. S úctou jsme na oraništi nabrali krásnou cibuli, petržel i zelí. Co dodat - Farmářské trhy podle EU
104 fotek, 22.9.2012, 125 zobrazení, 103 komentářů | cestování, krajina, lidé, příroda, vesnice
ALB 139 - Expedice BELE party po stopách dojmů z prvního podzimního dne. Šli jsme do skanzenu Přerov nad Labem (další album) tak, jak by to Bohumil Hrabal napsal. Most nesoucí jeho jméno mne dostal a nestačila jedna fotka. Jinak cesta přírodou lemovaná psy a rybáři ... a vůbec ... zkuste si to zažít také :-)
120 fotek, září 2012, 183 zobrazení, 19 komentářů | lidé, oslavy, příroda, zábava
ALB 138 - Musel jsem přerušit serii emocí z města Litomyšl, protože nastalo neodkladné setkání přátel cestování. Bohužel nebylo společně nalezeno pojmenování pro tuto příležitost, přisoudil jsem proto název BELE párty. Nejspíše se bude konat na různých místech a v různém čase, tak dodatek je pouhé upřesnění. Kdo tam nebyl, může litovat ... :-)
Dva dny utekly jako voda a za sebe musím říct, že to byla velká legrace a užili jsme si to.
Také děkuji Janě za fotopříspěvky
80 fotek, 11.7.2008, 295 zobrazení, 117 komentářů | cestování, dokumenty, kultura, města, umělecké
ALB 137 - Expedice My Lan po stopách vlivu otce a syna Zoubků v Litomyšli. Olbram Zoubek se do Litomyšle přiženil a stal se významným umělcem, který od roku 1974 pracoval na jejím restarování a novém pojetí. Výsledkem bylo zapsání areálu v roce 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO.
V roce 2000 byly uvedeny do provozu upravené Klášterní zahrady, měl jsem tenkrát možnost se zahájení zúčastnit, ale nevyšlo to. Měl jsem tedy 8 roků zpoždění. Olbram Zoubek je výtvarně znám, jeho syn Jasan už tak ne. Pro představu jeho tvorby - vytvořil u vchodu do zahrad skulpturu nazvanou ŠIK (Deployment). Jinak u jezírka hraje tiše vážná hudba, je to velice příjemné místo.
Stálá expozice soch Olbrama Zoubka je ve sklepení zámku, několik soch má i místní hřbitov
16 fotek, 10.7.2008, 157 zobrazení, 21 komentářů | cestování, dokumenty, kultura, města, umělecké
ALB 136 - PORTMONEUM - dům úředníka Josefa Portmana - byl amatérský tiskař a milovník umění.
Josef Váchal (1884-1969), proslavený mystik, dřevorytec - ilustrátor románů. V roce 1920 si ho do Litomyšle pozval Josef Portman, aby mu vyzdobil dům. Sgrafita na domě znázorňují dřevořezby z Krvavého románu z roku 1924, které ztvárnilo 5 vývarníků v roce 1998. Nakladatelský dům Paseka,knihkupectví a antikvariát financoval jejich náročné restaurování. Jejich jména jsou na domě uvedena, jakož i známá myšlenka, která se hodí k současné PROHIBICI:
"Rozumný vždy myslí na ledviny, játra, není-li v tom líh, co pije, pátrá" - konec citátu :-)
130 fotek, 18.8.2009, 170 zobrazení, 138 komentářů | cestování, krajina, lidé, příroda, zábava
ALB 135 - Zcela určitě dobrý tip na výlet. Napadlo vás někdy jaký je rozdíl mezi labyrintem a bludištěm? Není to totéž.Ve skutečnosti to jsou dvě naprosto odlišné formy. Labyrintem vede ke středu a zpět vždy jen jedna cesta. V bludišti vás čekají různé slepé uličky a jiné záludnosti. Že labyrintů je hned celá řada se můžete přesvědčit v zámeckém parku. Je to opravdu zábava pro děti i dospělé, a nepočítejte jen s půlhodinou - je to výlet na několik příjemných hodin. :-)
40 fotek, 19.5.2012, 488 zobrazení, 23 komentářů | kultura, lidé, oslavy, příroda, vesnice
ALB 134 - Nedalo mi to, abych tento segment ze staromájů nedal samostatně. Je v tom všechno. Léto, pohoda, radost, krása, láska. máj --- prostě pohádka :-)

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.