Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

40 fotek, říjen 2010 až listopad 2016, 118 zobrazení, 113 komentářů | architektura, cestování, města
ALB 1013
Spojení S.P.Q.R. a Capitol v názvu alba není náhodné. Zkratka z latinské fráze Senatus Populusque Romanus, v překladu znamená „senát a lid římský“, symbolizovala tyto dvě složky vlády římské říše. Neví se přesně, kdy tato zkratka vznikla, muselo to však být někdy v období římské republiky (6.-1. stol. př. n. l.). Odkazuje totiž na způsob řízení tehdejšího římského státu: moc vychází z lidu (voliči) a je realizována prostřednictvím senátu (volení zástupci).

Pahorek Campidoglio, u nás známý jako Kapitol, byl přirozeným centrem a symbolem moci Starověkého Říma. Z mého pohledu turisty bylo nejvíce ceněno Piazza del Campidoglo, kdy roku 1536 pověřil papež Pavel III. Michelangela Buonarrotiho, aby zpustlé místo upravil. Z té doby pochází jeho dnešní podoba. Neměl to chlapec vůbec lehké, ale provedl to geniálně.

Na náměstí stál původně jen Palazzo Senatorio s věží a po stranách, a na místě římského chrámu Jova Kapitolinského, byl Palazzo dei Conservatori. Paláce spolu svíraly ostrý úhel, který Michelangelo vyvážil osovou symetrii celého náměstí Kapitolu i náměstí do lichoběžníkového tvaru výstavbou barokního Palazzo nuovo se stejnou fasádou. Obrátil také přístup na Kapitol namísto od Forum Romanum z opačné strany, po velkolepém širokém jezdeckém schodišti (Cordonata).

Náměstí je vydlážděno podle původního návrhu s velmi působivým vzorcem a uprostřed stojí starověká bronzová socha císaře Marca Aurelia, dnes nahrazená kopií. Realizace úprav původního projektu však probíhala velmi dlouho a třeba travertinová dlažba s působivým vzorem byla realizována až za Mussoliniho roku 1940.

Další působivá stavba severně od náměstí je kostel Santa Maria in Aracoeli (Bazilika Panny Marie na Oltáři nebes) ze 6. stol AD a rozlehlý památník Viktora Emanuela II. z počátku 20. Století, který bude až v dalším albu. Náměstí bylo až do 15. století hlavním tržištěm města.
56 fotek, říjen 2010 až říjen 2016, 152 zobrazení, 171 komentářů | architektura, cestování, města
ALB 1012
Koloseum, Palatin a Forum Romanum bylo tuším na jednu vstupenku Roma pasu, tak jdeme na to. Palatin je pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím, a patří mezi "sedm pahorků" na nichž historické město leželo. Marně jsme hledali vlčí jeskyni, kde pastýř Faustulus nalezl dvojčata Romula a Rema. Místo se mimo jiným zalíbilo řadě významných lidí už v době republiky (Catullus, Crassus, Cicero), a později i římským císařům. Hned ten první – Augustus – si zde vybudoval nádherný palác, který obsahoval i správní a soudní dvůr, stadion a řadu nezbytných doplňků.Roku 2007 zde archeologové objevili kruhový podzemní prostor s kupolovitou klenbou, zdobenou mozaikami, tam jsme se ale nedostali.

Z názvu Palatinus se odvozuje slovo palác, starou krásu nahradila ale už jen hromada trosek
Forum Romanum bylo v dobách antického Říma centrum veřejného dění ve městě i v říši. Je to zhruba obdélné náměstí o rozměrech asi 130x60 m mezi pahorky Kapitol a Palatin, kterým prochází hlavní římská cesta Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s Koloseem. Konaly se zde slavnosti, triumfální průvody, soudy, volby, politická shromáždění i trhy. Uprostřed dnešního Fora byla kdysi bažina, která byla vysušena a nahrazena chaosem budov. Tragedie toho místa byla při velkém požáru 19. července 64 AD. Jak to při tragediích tohoto typu bývá, císař Nero ihned po zdolání ohně nechal vypracovat nový plán města, počítající při obnově se širšími ulicemi a omezením maximální výšky budov, z nichž každá měla být opatřena vlastními zdmi a v přední části vchod se sloupovím. Každá budova měla být povinně vybavena prostředky na uhašení ohně. Za splnění těchto podmínek dával císař finanční bonus. Zajímavé od Nera :-)

Sláva Fora Romana skončila společně se Západořímskou říší a od té doby chrámy, které nebyly přeměněny na křesťanské kostely, jen pustly. Zkázu dokonaly barbarské nájezdy a také sami Římané, kteří po staletí brali z honosných staveb vzácný mramor a používali jej na novostavby. Časem ruiny chrámů zarostly trávou a na planině se pásly kozy.

Znovuobjevení se dočkalo Forum na konci 18. století, kdy se zde konaly pokusné vykopávky. Velké a systematické vykopávky se rozeběhly nejvíce od roku 1803, kdy se podařilo objevit pozůstatky mohutného Oblouku Septimia Severa pod Kapitolem
61 fotek, říjen 2010 až říjen 2016, 225 zobrazení, 186 komentářů | architektura, cestování, města
ALB 1011
KOLOSEUM – s jeho návštěvou začíná asi každá prohlídka Říma, a vynechat tuto památku snad ani není možné. U nás tomu nebylo jinak. Je to místo s pohnutou historií a je třeba začít mnohem dříve než bylo postaveno. Údolí pod Palatinem a Capitolem bylo hustě obydleno a došlo k tragedii, která všechno změnila. 19. července 64 AD vypukl v jižní části Velkého cirku (Circus maximus) požár ,který trval celých devět dní a zničil téměř polovinu města.

Císař Nero (37 – 68 n.l.) nebyl od začátku požáru přítomen ve městě, ale ihned po návratu se zapojil do záchranných prací, na svých pozemcích zřídil ubytování a zajistil přísun potravin z okolních měst. Přesto byl ale podezírán z vydání příkazu k založení požáru, řešil to svérázně – označil za viníky křetany a začal s jejich pronásledováním. Tehdejší křesťané se totiž rekrutovali z nejnižších společenských vrstev a zámožnější vrstvy obyvatel se jich obávali pro jejich učení, kdy očekávali blízký konec světa a příchod krále, který zavrhne navěky celé lidstvo kromě hrstky vyvolených. Těmi budou ti, kteří pohrdají vším, co znamená radost a krásu: láskou, zábavami, hrami, vědou i uměním, dokonce svou pozemskou vlastí. To vše nemělo pro křesťany význam, naopak – bylo považováno za špatné, škodlivé a hříšné. Fanatismus a primitivnost těchto názorů musely zarazit každého vzdělaného člověka. Křesťanství ve své prvotní podobě hrozilo zahubit veškerou civilizaci. TO BYLO V ROCE 64 AD

NERO získal pozemky po požáru a nechal v těch místech vystavět nové lázně a monumentální komplex budov, parků a zahrad, který pojmenoval „Zlatý palác“ (Domus aurea). Pod ním bylo velké jezero s množstvím altánů a soch na okrajích. Před vestibulem paláce stála obrovská císařova socha odlitá z bronzu a vysoká asi 35 metrů. Kolos Nero (Colossus Neronis) dal později i název Koloseu, kterému se tak říkalo asi od roku 1000 AD.

Obyvatelé Říma se však na nový palác dívali jako na pomník tyranie a pýchy postavený na úkor obyvatel celého impéria – palác se nezachoval a z pomníku zbyl už jenom podstavec. Na místě pozemků Zlatého domu po smrti Nera bylo postaveno Amphitheatrum Flavium na oslavu vítězných válek Říma a okázalé vrácení tohoto prostoru obyvatelům Říma. Stavba trvala asi 10 let a od roku 1000 AD se vžilo dnešní jméno Koloseum. Budova ve tvaru elipsy o rozměrech 189 a 156 metrů měla kapacitu 50.000 diváků (ve starých dokumentech dokonce 84.000). S výškou 48 metrů jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Je to jedno z velkých děl římské architektury.

Při otevírání divadla v roce 80 AD byla velkolepá inaugurace s hrami, které trvaly sto dní a během nichž bylo pět tisíc zvířata usmrceno. Přehlídky byly bezplatně a sedadla byla přidělena podle třídy diváků. Největší podívanou ale uspořádal Traianus v roce 107 - trvala 123 dní za účasti 11.000 zvířat a 10.000 gladiátorů. Poslední gladiátorské hry zde byly kolem roku 435, pořady s lovy divokých zvířat pokračovaly až do roku 523 AD

V 6.století byl do amfiteátru vestavěn kostelík a aréna sloužila jako hřbitov. Ve 12. století stavba sloužila jako soukromý zámek a v další době zde byla stavební huť na materiál. V roce 1749 kvitoval papež Benedikt XIV. jako oficiální politiku církve názor, že Koloseum je svaté místo kde byli mučeni raní křesťané. Zakázal užívání Kolosea jako kamenolomu a zasvětil budovu Kristovým pašijím a umístil v ní kříže, které prohlásil za posvěcené krví Kristových mučedníků, jež zemřeli v Koloseu, což budovu uchránilo před úplnou zkázou.
62 fotek, říjen až prosinec 2010, 154 zobrazení, 222 komentářů | architektura, cestování
ALB 1010 - OSTIA ANTICA
ŘÍM. Byli jsme ubytováni mimo město a do centra jezdili vlakem. Dobrá zkušenost a také klid na normální život. I toto byl asi hlavní důvod, proč návštěva města měst - Říma – byla zahájena na místě, které bývalo jeho mořským přístavem, námořní základnou, ale i obchodním a kulturním centrem. OSTIA ANTICA

Město - přístav byl jako umělý kanál vybudován a slouží dodnes. Už tenkrát velké lodě nemohly plout po mělké Tibeře až do Říma, proto z přístavu jezdili říční lodě a přepravovaly náklad z těchto lodí do vnitrozemí. Ostia byla založena za čtvrtého krále Říma, Anca Marzia, kolem roku 620 př. n.l., a město zaniklo v roce 1557, kdy bylo při katastrofálních záplavách zcela pohřbeno. Dnes se může toto město obdivovat díky archeologům, kteří na jeho odkrývání pracují již od 19. století (nejintenzivněji probíhaly vykopávky v období fašismu mezi lety 1938 – 1942 díky obdivu Mussoliniho).
V době svého největšího rozkvětu měla Ostia 100 000 obyvatel a nacházely se zde lázně, divadlo, mnoho chrámů i vily bohatších obchodníků
55 fotek, duben 2008 až září 2016, 982 zobrazení, 120 komentářů | klasická-fotografie, lidé, rodina-přátelé, zábava
ALB 1009
55 fotek, říjen 2007 až září 2016, 6 108 zobrazení, 189 komentářů | doma, klasická-fotografie, příroda, zábava, jídlo
ALB 1008
55 fotek, červen 2009 až září 2016, 174 zobrazení, 158 komentářů | architektura, dokumenty, klasická-fotografie, vesnice
ALB 1007
:-) naši minulost nezapřeme a je dobré se v ní někdy projít a pokochat
50 fotek, srpen 2005 až září 2016, 162 zobrazení, 145 komentářů | klasická-fotografie
ALB 1006
takové trochu sbírkové nostalgické albumko
55 fotek, 20.9.2016, 151 zobrazení, 193 komentářů | architektura, krajina, lidé, příroda
ALB 1005
Horní Věstonice byl cíl naší cesty a Dolní jsme museli projíždět. Jsou to nádjherná místa a těším se, až tomu dáme víc časového protoru. Toto byla jízda na objednávku a ne zcela v naší režii, a Valtice byly jen takový malý vedlejší produkt :-) Krásný vedlejší produkt :-)
50 fotek, léto 2016, 183 zobrazení, 105 komentářů | krajina, kultura, lidé, příroda
ALB 1004
60 fotek, 29.7.2016, 114 zobrazení, 91 komentářů | dokumenty, zábava
ALB 1003
HARLEY PUB - OTROKOVICE
Penzion, restaurace, pivnice s vlastním pivem, a hlavně největší sbírka firmy Harley-Davidson v Evropě. Všechno na jednom místě.
NIkdy jsem netušil, že mimo motocyklů "easy rider" jsou tu i jiná vozítka od jízdních kol, užitkových vozidel, motocyklů pro omladinu, ženy až po dětské hračky. Příjemné zastavení s velice zasvěceným komentářem :-)
Díky
103 fotek, září 2016 až leden 2017, 2 304 zobrazení, 177 komentářů
ALB 1002
Dlouho připravovaný, a v termínu nakonec kvůli svatbě kamaráda o týden odložený výlet TJ Sokol Oskořínek k pramenům Labe se blížil. Úspěch se dostavil i v podobě NALEZENÍ ORIGINÁLU PŘEDLOHY PRO SOCHU PRAMEN LABE

Po týdnech tropických veder právě na sobotu 17.září 2016 jsou ale v cílové oblasti Špindlerův Mlýn a okolí hlášeny přívalové deště. Jet či nejet nakonec ani nepadlo - jede se. A možná skutečnost, že jsme takto samozřejmě výlet uskutečnili, tak začalo pršet až při našem nastupování do autobusu na zpáteční cestu. Někdo si možná řekne: mají z prdele kliku.
To nebyla klika, ale požehnání našemu rozhodnutí cestu uskutečnit. Já se jen omlouvám za méně dobré fotky, protože do plánovaného deště jsem si z pohodlnosti nevzal lepší foťák :-)

Program byl jednoduchý
6:00 nástup do autobusu a odjezd do Špindlu
8:30 příjezd na parkoviště P3 a ranní občerstvení u autobusu
9:30 lanovkou směr Medvědín
10:00 trasa z Medvědína směrem na Vrbatovu boudu, kolem Pančavského vodopádu na Labskou boudu. Z Labské cestou tam a zpět k prameni Labe. Poté už „jen" směrem dolů podél Labe kolem Labského vodopádu na Pudlavu, kde bude možné schladit nohy studenou labskou vodou. Z Pudlavy již pohodlnou upravenou cestou zpět k autobusu.
16:00 autobusem do Martinic, kde bude přichystaná večeře na zahradě u Kuželů.
60 fotek, květen 2015 až září 2016, 251 zobrazení, 349 komentářů | doma, práce, zábava
ALB 1001
Právě začínám další tisícovku alb, a je to pro mne něco důležitého, co chci vyjádřit také důležitým.
Vyřešením letitého neutěšeného stavu dlouhotrvající manuální prací po dobu cca 5 měsíců se mi (nám) dostalo krásné odměny ... VŮNĚ DŘEVA

Za sebe musím přiznat, že to není málo :-)
55 fotek, březen až červenec 2016, 328 zobrazení, 112 komentářů | lidé, města
ALB 1000
... aneb co v Praze potkáš s očima blíže k chodníku :-)
50 fotek, 19.7.2016, 85 zobrazení, 113 komentářů | lidé, města
ALB 999
... aneb co v Praze potkáš s očima vzhůru k nebi :-)
55 fotek, 13.8.2016, 86 zobrazení, 166 komentářů | architektura, cestování, města
ALB 998
KOLÍN a opomíjený gotický skvost - chrám sv. Bartoloměje.
Hlavní téma tohoto alba, které nebylo zcela naplněno a čeká na reparát :-)

osobně jsme potkali sympoše http://archiv.ihned.cz/c1-65538880-bal-jsem-se-ze-budu-v-koline-slouzit-mse-pro-tri-lidi-rika-knez-z-konga-ktery-se-vydal-na-misii-do-ceska-vyhlasene-zeme-ateistu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
40 fotek, 13.8.2016, 142 zobrazení, 117 komentářů | zábava
ALB 997
60 fotek a 2 videa, 13.8.2016, 475 zobrazení, 115 komentářů | dokumenty, kultura, zábava
ALB 996
Císařské slavnosti Rudolfa II. byly 13. srpna 2016 v Kolíně
28 fotek a 6 videí, 13.8.2016, 189 zobrazení, 106 komentářů | dokumenty, kultura, zábava
ALB 995
Až v Kolíně se nám podařilo vidět na vlastní oči i uši vystoupení kamaráda z rajčete, který v roce 2012 založil hudební skupinu, která hraje evropskou hudbu období středověku, a hraje ji výborně. Měli jsme od začátku roku vytipovaný seznam jeho koncertů, které jsme mohli a chtěli navštívit. Jednou to nešlo, jindy přišla nečekaná návštěva, jindy to bylo daleko. Povedlo se to až na Císařských slavnostech v Kolíně 13. Srpna. Oslavovalo se 440. výročí Rudolfa II, a my jsme chtěli být při tom :-)

Kapela ve složení Pavlína Gabrielová (flétny, platerspiel a trumšajt), Anna Slanařová (bicí nástroje a chalumeau), Pavel Jirásek (flétny, šalmaje a dudy a náš kamarád René Jirásek (cistra) – na rajčeti je známý pod značkou * fiklbc * - vydala svou první desku TRIFIKUS, tak blahopřejeme.
Hudba se příjemně poslouchala a za setkání děkujeme :-)

Za zmínku stojí i hudební nástroj TRUMŠAJT, který se nejprve používal u námořníků jako varovný a dorozumívací prostředek. Jeho hluboký tón se na vodní hlasině nesl hodně daleko, ale hudba si našla i jeho
50 fotek, červenec 2016, 133 zobrazení, 137 komentářů | cestování, zábava, země
ALB 994

Apulie má na délku asi 400 kilometrů. Z těch několika zastavení mi pár snímků tuto část Itálie zvláště připomíná
Na závěr bych rád vyjmenoval 10 DOBROT, které dělají Itálii Itálií. Schválně zkuste sami předem, kolik jich dáte dohromady :-)

Pro pořádek je to podle abecedy, abych něčemu nestranil. Mám rád totiž všechno z toho :-)

*
*
*
*
*
1) KÁVA
2) LANÝŽE
3) OLIVOVÝ OLEJ
4) OCET BALSAMIKO
5) PARMAZÁN
6) PASTA (těstoviny)
7) PIZZA
8) PRŠUT
9) VÍNO
10) ZMRZLINA

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.