Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

ALB 1349
Neskutečně fotogenické místo jsem navštívil mnohokrát a nikdy nezklamalo :-)
více  Zavřít popis alba 
51 komentářů
 • duben až červenec
 • 52 zobrazení
 • 15
 • 5151
ALB 1347
Za několik málo dnů končí letošní jaro a stojí za to poděkovat louce i zahradě za poskytovanou krásu. Člověk ani nemusí chodit do kostela, aby tu nadčasovou přítomnost vnímal kolem sebe :-)
více  Zavřít popis alba 
34 komentářů
ALB 1340
bylo krásné počasí a byl by hřích nevyužít po prohlídce paláce Černínů procházkou stará a osvědčená nádherná místa Prahy - Nový Svět byl hned po ruce :-)
více  Zavřít popis alba 
29 komentářů
 • letos v květnu
 • 66 zobrazení
 • 12
 • 2929
ALB 1350
Na výlety jezdíme o všední dny, když je všude méně lidí. Do Lázní Bělohrad si to už slibujeme dost dlouho, vždy jsme jen projížděli, tak jsme si z návštěvy udělali přednost.

V roce 1872 koupil bělohradské panství pražský průmyslník Dormitzer od hraběte Aichelburga. O skutečný vznik Anenských slatinných lázní se zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. V roce 1888 byly lázně úředně uznány za léčivé a bylo jim povoleno užívat označení sirné slatinné lázně.

V roce 1901 byl v lázeňském parku Bažantnice úspěšně navrtán arzenoželezitý pramen, který byl pojmenován Annamariánský. Tato voda se svým složením řadí mezi železité kyselky. 1.května 1992 byla založena akciová společnost, která se vrátila k původnímu názvu Anenské slatinné lázně. V roce 2009 byl vybudován Spa resort Tree of Life a v roce 2011 došlo ke změně názvu na Lázně Bělohrad a.s.

Klienti přijíždějí do lázní převážně s onemocněním pohybového ústrojí. Jde hlavně o revmatické choroby, bolesti páteře, Bechtěrevovu chorobu, artrózy, stavy po úrazech a ortopedických operacích, kořenové syndromy při onemocnění páteře a chabé periferní obrny. Další indikací je léčba deformujících jizev po úrazech a popáleninách.
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • letos v červenci
 • 57 zobrazení
 • 13
 • 2121
ALB 1348
Nejkratší cestou jsme jeli na Kokořín a cestou jsme se na několika místech zastavili a pokochali. Největší zastávka byla v Liběchově, kde jsem jako mladý strávil nějaký čas a chtěl jsem se znovu podívat na drobná díla ze začátků Václava Levého, když ještě sloužil na zámku jako kuchař. Věděl jsem, kde je hledat, ale přístup byl buď zahrazený, nebo zarostlý nálet křovin. Škoda -

Zámek měl nádhernou sbírku asijského umění, která po povodni byla dílem přemístěna na Zbraslav, dílem zničena a nepochybuji, že také rozkradena. Kde není žalobce není soudce, ale je vysoká pravděpodobnost tohoto scénáře.- Tak raději pokračujeme na Kokořín :-)
více  Zavřít popis alba 
51 komentářů
 • listopad 2014 až červen 2019
 • 48 zobrazení
 • 15
 • 5151
ALB 1338
Je středa 8.května 2019 a nám se za chvíli splní sen vidět prostory Černínského paláce na vlastní oči – je totiž oznámený Den otevřených dveří. Vstáváme časně a jsme ve frontě čekajících asi 10 metrů od vchodu – tak se na nás dnes určitě dostane
Černínský palác je nyní hlavním sídlem MZV a kdysi byl největším šlechtickým sídlem v Praze. Zřizovatel rodového sídla, které nemělo mít obdobu, byl hrabě Jan Humprecht Černín z Chudenic, který působil v letech 1660-1663 jako habsburský vyslanec v Benátkách a podílel se na formování protiosmanské koalice. Když se jeho politické ambice nenaplnily, rozhodl se investovat do rodinného sídla a místa pro umělecké sbírky. Místo dominující nad Prahou i hradem mělo dát najevo jeho bohatství i význam rodu. Roku 1666 kupuje hrabě Černín za hradbami Prahy pozemek za 21.750 zl. A může se začít se stavbou

Délka budovy paláce byla 150 metrů a nejen mohutností, ale i výzdobou se chtěl rovnat pražskému hradu. Síně měly veřeje z červeného mramoru s freskami od Václava Reinera, sochy od Matyáše Brauna a Ignáce Platznera – kolem nádherná zahrada a sad. Válka o rakouské dědictví po nástupu Marie Terezie na trůn měla pro palác katastrofální následky – palác byl obsazen a v letech 1741-1742 změněn na pevnost díky blízkosti hradeb. Při pruském obléhání Prahy v r. 1757 byl jedním z cílů ostřelování.

Finančně vyčerpaní Černínové začali budovu pronajímat jako továrnu na hedvábí, posléze jako ohřívárnu a pro bydlení chudině, která ji celou zdevastovala. Rodina Černínů se raději přemístila do Vídně. Roku 1848 koupil budovu stát, nechal odstranit sochy z průčelí, zrušil v roce 1852 kapli a udělal z ní záchodovou věž, hlavní sál s výškou přes tři patra spojil v podlahami v úrovni příslušného patra, nechal přestavět čtvrté patro a vše upravil v letech 1853-1856 jako kasárna. Ke cti je třeba uvést, že zachoval členění oken shodné s původní stavbou.

Po vzniku Československa bylo rozhodnuto palác rekonstruovat a zřídit potřebné pro Ministerstvo zahraničních věcí ČSR. Rekonstrukce proběhla v letech 1929-1934 podle plánů architekta Pavla Janáka a vtiskl jí funkcionalistický styl pro potřeby úředního využití. Původní raně barokní vzhled je nejlépe zachován při pohledu od Lorety
více  Zavřít popis alba 
27 komentářů
 • letos v květnu
 • 48 zobrazení
 • 11
 • 2727
ALB 1345
více  Zavřít popis alba 
31 komentářů
ALB 1251
Do roku 2019 přeji všem kamarádkám, kamarádům a jejich blízkým jen vše dobré
Opatrujte se ve zdraví a v pohodě,
těším se na časté setkávání prostřednictvím nabízených fotografií
BELE :-)
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
180 komentářů
 • březen 2013 až prosinec 2018
 • 193 zobrazení
 • 22
 • 180180
ALB 1250
Kostel svatého Jana Křtitele reprezentuje vrchol barokního stavitelství na Moravě. Byl postaven v letech 1737-1767 podle návrhu Ignáce Josefa Cyraniho s Boleshausu jako součást koleje piaristického řádu. Centrála s oválnou lodí je zaklenuta ve výšce 35 metrů. Stavba je uvnitř dlouhá 42 metrů a široká 15 metrů. Bohatá fresková výzdoba je od J.J.Edgense a ikonograficky oslavuje patrona chrámu sv.Jana Křtitele. Podařilo se mi popsat trochu několik oltářů, je toho dost na studování symbolů, ale z Kromcu už je to poslední edukativní album :-)

Oltář sv.Jana Nepomuckého představuje světce, jak chrání napadenou čest proti zlým jazykům. Anděl na jeho přímluvu vrhá blesk na jednoho z pomlouvačů (vlevo dole). Po stranách stojí sv.Václav – patron a ochránce české země, a sv. Prokop, oslavující Boží vítězství nad zlým duchem. U nohou je symbolicky spoutaný ďábel
Oltář sv.Jana Kalasánského – zakladatele piaristického řádu. Na obraze uctívá se svými žáky PM. Vlevo stojí sv. Františka Římská, vpravo sv.Alžběta

Oltář svaté rodiny namaloval v roce 1757 Michelangelo Unterberger. Vlevo stojí sv.Barbora, vpravo sv.Kateřina. Barbora má u svých nohou věž, do které byla pro svou víru otcem uvržena. V pravé ruce drží kalich, který symbolizuje její spojení s Kristem i v posledních hodinách života. Sv. Kateřina, patronka filozofů, podává pravou rukou symbolicky Kristu zásnubní prsten, který odmítla dát císaři. V levé ruce drží meč, kterým byla sťata
Oltář sv.Karla Boromejského, kde na obraze prosí o odvrácení morové rány. Po stranách sochy patronů proti moru – vlevo sv.Šebestián s šípy v těle jako připomínka ubodání pro víru římskými vojáky, vpravo sv.Roch raněný morem
více  Zavřít popis alba 
49 komentářů
 • červenec až prosinec 2018
 • 51 zobrazení
 • 11
 • 4949
ALB 1249
Basilika sv.Mořice je významná stavba v Kroměříži a rádi jsme ji navštívili. V Českých zemích je zasvěcení svatému Mořici neobvyklé. Stavba se datuje kolem roku 1260 a zakladatel chrámu, olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, ji pojmenoval podle svého předchozího působiště, kostela sv. Mořice (Mauritia) v Magdeburku. Mimochodem tento pán byl rádcem českého krále Přemysla Otakara II a jeho ostatky jsou uloženy v kněžišti před hlavním oltářem.

Kostel prodělal v historii několik významných úprav a svoji dnešní podobu dostal při pseudogotické obnově po požáru v 19. století. Původní románský chrám byl v gotickém slohu přestavěn koncem 14.století za vlády Karla IV. Chrám o třech lodích je 56,86 m dlouhý, 18,43 m široký a 23,80 m vysoký

Hlavní oltář s kamennou menzou a monumentálním dřevěným retabulem je datován rokem 1582. Na obraze je patron kostela sv. Mořic, který podle legendy pocházel z Théb a jako velitel římské legie byl s ostatními legionáři popraven na počátku 4. století při pronásledování křesťanů.

Kostel je sídlem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Ze severu k němu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupský zámek. Biskup tedy mohl chodit ze zámku do kostela „suchou nohou“
více  Zavřít popis alba 
39 komentářů
 • červenec až prosinec 2018
 • 51 zobrazení
 • 10
 • 3939
ALB 1343
Královské město Hradec Králové bylo naším cílem již dlouho, jen jsme čekali na počasí zkraje roku, než budou mít stromy listí. Jen tak si lze užít nerušených krásných výhledů a vnímat ornamenty na budovách.
Krásné město na život :-)
více  Zavřít popis alba 
31 komentářů
ALB 1346
více  Zavřít popis alba 
44 komentářů
ALB 1248
Do Kroměříže, nebo chcete-li do Kromcu, jet za krásou se vyplatí kdykoliv – za deště i za slunce, za zimy i za tepla. Program je zde tak bohatý, že se to dá za jeden den stíhat opravdu jen rychle a povrchně , a znamená to, že se sem má člověk vracet. Nezabloudí, protože ho na cestě za důležitými památkami neomylně vede v chodníku značená Trasa UNESCO.

Zámek a zahrady mají totiž od 5.12.1998 certifikát památky UNESCO. Od roku 2008 je udělována klubem UNESCO významným tvůrcům v oblasti kultury a vzdělávání, organizátorům kulturních akci a významným mecenášům Cena biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu. A kdo byl ten pán? Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu (1624-1695) byl biskup olomoucký a mecenáš kultury, který za 30 let svého episkopátu (1664-1695) vybudoval z válkou zničené Kroměříže rezidenční město naplněné barokními architektonickými skvosty a bohatými uměleckými skvosty.

Po třicetileté válce, kdy město bylo vypleněno švédskými vojsky, nejen že nově a velkolepě postavil zámek, ale založil i obě zahrady a biskupskou mincovnu. Hrad - za episkopátu Stanislava I. Thurza (1496 – 1554) byl přestavěn na renesanční zámek, který je téměř bezvýhradně spjat s jediným vlastníkem – olomouckým biskupstvím. Za více než osm set let vybudovali biskupové v Kroměříži impozantní renesančně – barokní rezidenci, která vzbuzuje úctu i za hranicemi. Pozoruhodný je v zámku také mimo jiné Sněmovní sál s jedním z nejkrásnějších rokokových interiérů ve střední Evropě. Zajímavostí sálu je nástropní malba, která je ve skutečnosti provedena na plátně.

Unikátní je Sala terrena umístěná v přízemí zahradního křídla zámku, která zajišťovala přechod do Podzámecké zahrady. Zachovala si svůj původní vzhled z období konce 17. století.
Nádherná je Podzámecká zahrada s rozlohou 64 hekterů i Květná zahrada. Nejlépe každý sám posoudí, jak je to krásné a proč se sem vracet :-)
více  Zavřít popis alba 
97 komentářů
 • červenec až prosinec 2018
 • 90 zobrazení
 • 14
 • 9797
ALB 1246

místní toto místo od nepaměti znají jako ve Staráku (Staré Město pro cizí) U majáku.
KOVO ZOO bylo až poté :-)
Tož vitajte
více  Zavřít popis alba 
98 komentářů
 • červenec až prosinec 2018
 • 114 zobrazení
 • 13
 • 9898
ALB 1247
Mělo to být pouhé projetí Starým městem při výletu do Strážnice, ale nezvyklá supermoderní stavba, která tak brutálně nekorespondovala s tím starobylým místem nás přiměla na chvíli zastavit a zjistit o co se tu vlastně jedná. Když jsem si po návratu domů při tvorbě tohoto alba pročetl souvislosti, pochopil jsem, kolika symboly je toto místo poznamenáno. Nevím, do jaké míry jsou s tímto dílem místní seznámeni, ale když mu říkají TEMELÍN, tak v tom moc obdivu nezní. Nechci to obhajovat, jen jsem se snažil pochopit slovinského architekta Ivo Goropevšeka, co ho k tomu vedlo. Ukázalo se, že tu bylo dvojí duchovní zadání a také možná potřeba se tak trochu vyrovnat návštěvností tohoto místa Velehradu.

Po řadu století bylo Staré Město spjato s Uherským Hradištěm jako jeho předměstí. Součástí Uherského Hradiště bylo do 26. listopadu 1990, kdy bylo rozhodnuto o jeho osamostatnění. Od 1. ledna 1991 se stalo Staré Město samostatnou obcí a městem bylo vyhlášeno 1. listopadu 1997. Asi nejznámější část historie města je spojena s Velkou Moravou. V 9. století bylo území Starého Města hlavní součástí Veligradu, jednoho ze dvou hlavních center Velké Moravy.

Zde je první duchovní zadání – vytvoření podmínek turistické aktivity realizací projektu Památníku Velké Moravy a stavbou kostela Svatého Ducha nabídnout nový prostor věřícím, kteří nyní mají k dispozici jen nevelký kostel svatého Michaela

Druhé duchovní zadání už je autorským počinem architekta Ivo Goropevšeka.
• Celá stavba kostela symbolizuje úzké propojení současnosti s Velkou Moravou - kostel sv. Ducha je umístěn v ose kostela pocházejícího z 9. Století
• půdorys nového kostela má tvar rotundy, nosnou část hlavní lodi tvoří 12 sloupů, které symbolizují 12 apoštolů
• Zdaleka viditelné jsou dvě věže mírně skloněné směrem k vlastní stavbě, představující 2 slovanské věrozvěsty - sv. Cyrila a Metoděje. Ve věžích je přístupná vyhlídka na okolí
• Sbíhání os sloupů i věží v jednom místě symbolizuje směřování k jednomu cíli – k Bohu
• Mezi věžemi je volný prostor ve tvaru kříže - jeho tvar vychází z nálezu při archeologickém průzkumu této lokality
• Hlavní loď je obložena sklem, které symbolizuje pronikání paprsků (darů Ducha sv.) a otevřenost církve
• V suterénu vzniklém pod hlavní lodí bude sál pro společenské využití, různé kulturní i vzdělávací akce ve městě. V lednu 2013 se zde konal první koncert, pravidelné bohoslužby jsou od roku 2014.
více  Zavřít popis alba 
60 komentářů
 • loni v létě
 • 92 zobrazení
 • 15
 • 6060
ALB 1245
V Mlýnské dolině nám z nedostatku času zbylo místo jen na vodní stroje, ze kterých jsou 4 videa pro názornost¨
HAMR - MLÝN - PILA - VALCHA
více  Zavřít popis alba 
92 komentářů
 • 24.7.2018
 • 67 zobrazení
 • 15
 • 9292
ALB 1344
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
ALB 1337
Nymburský patriot, znalec a spisovatel Jan Řehounek byl naším průvodcem na akcí Brány památek dokořán, která se týkala hradeb a opevnění města Nymburk. Poznali jsme s ním mnoho zajímavého
Z historie: Lokátor Konrád – někde se ve spisech uvádí jako Kunrát – vyhledávač míst pro královská města Přemysla Otakara II. , který místa posoudil a vyměřil, je uváděn jako ten, kdo Nymburk ideově založil. Přisuzuje se rok vzniku 1275 a jeho myšlenka způsobu opevnění byla na tu dobu geniální. Ten úkol dostal po úspěšném vyměření města Čáslav, kde byly použity stejné systémy hradeb, věží, bran i příkopů. Čáslav stihl o 11 roků dříve – v roce 1264. Proto ta čáslavská veduta :-)

Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II. , kdy došlo též k výstavbě gotického chrámu sv. Mikuláše (dnes kostel svatého Jiljí) a dominikánského kláštera. Město bylo obehnáno hradbami z pálených cihel, které měly 54 věží a dva obranné vodní příkopy napájenými z Labe. Součástí hradeb byly čtyři městské brány a branka k řece. Na západ vedla brána Svatojiřská, na severozápad Velibská či též zvaná Boleslavská, na severovýchod pak Bobnická brána. Na jižní straně stála Mostecká neboli Labská brána, na kterou navazoval dřevěný most přes Labe. Větší z věží této brány byla v renesanci opatřena zdobnou fasádou. Brány měly hranolový tvar a byly tří či čtyřpodlažní. Průjezd v přízemí vytvářely gotické lomené vstupní oblouky, na vnější straně doplněný spouštěcí mříží a bytelnými vraty. U Svatojiřské brány bylo navíc vybudováno předbraní s cimbuřím zasahující do obranného příkopu a padací most. Mostecká a Bobnická brána byla stržena po velkém požáru města v květnu 1838. Svatojiřská brána byla zbořena roku 1871 a stejný osud potkal i poslední Boleslavskou bránu v roce 1884.

Hradební zeď byla téměř 1 600 metrů dlouhá a dosahovala výšky 7–8m, věže byly ještě o 3 m vyšší a byly od sebe na vzdálenost dostřelu kuše. Nebyla zde stálá posádka, ta byla jen u bran. Počítalo se s domobranou obyvatel, a v té době nesměla mít zeď přistavený žádný domek – k tomu docházelo později pro místní chudinu. Zeď neměla cimbuří a byla šikmá, aby po ní případný útočník nemohl přebíhat k věžím.

Severní úsek hradeb se šesti věžemi přiléhající k Labi zrekonstruoval do romantizující podoby architekt Ludvík Lábler v letech 1905–1909. Nymburské městské opevnění bylo v roce 1958 vyhlášeno nemovitou památkou. Unikátní jsou oba hradební vodní příkopy – Malé a Velké Valy, jimiž dodnes proudí říční voda

POZN.: album je doplněno starými fotografiemi ze sbírek přátel starého nymburka, které jsem si dovolil nasdílet a doplnit tak představu o reálné situaci té doby. Děkuji
více  Zavřít popis alba 
80 komentářů
 • září 2014 až duben 2019
 • 126 zobrazení
 • 10
 • 8080
ALB 1336
Notre-Dame de Paris - Chrám Matky Boží v Paříži stojí na východní polovině ostrova Île de la Cité na řece Seině. Byla první katedrálou, která překonala výšku 30 metrů a při konstrukci stropu byly použity do té doby neznámé prvky. Požár v minulých dnech během pár hodin změnil toto místo k nepoznání. S roční návštěvností 13 milionů návštěvníků je to bezesporu nejnavštěvovanější evropská památka. Je to už 10 roků, co jsem ji navštívil také, a mohu si jen vyčítat, že mi právě zde došla baterka ve foťáku – měl bych záběrů více, jsem ale vděčný i za to. Nemohl jsem z toho udělat album podle svého, ale na památku jsem těch pár fotek dal dohromady a přidal ještě na památku něco od mojí kamarádky, která má Paříž pod kůží

Stavba chrámu byla zahájena v roce 1163 a po 182 letech, roku 1345, byla dokončena. Průčelí je zdobeno četnými sochami, výška předních věží je 69 m a nachází se v nich celkem pět zvonů. Největší je pro zajímavost zvon s příznačným jménem Emmanuel, který je umístěný v jižní věži a má hmotnost přes 13 tun. Po opravách a po instalaci nově odlitých zvonů počátkem března 2013 se 23. března 2013 poprvé od roku 1789 rozeznělo kompletně všech 9 zvonů tak jak byly až do Velké Francouzské revoluce instalovány. Na stavbu střechy bylo použito dřevo z 1300 stromů, proto měla katedrála přezdívku *les*

V podvečer 15. dubna 2019 katedrálu zachvátil ničivý požár. Její střecha se propadla a její centrální štíhlá, 91 metrů vysoká sanktusníková věž s menším zvonem se zřítila v 19:20 hod. místního času. Přeji brzké zotavení této památky a pro toho, kdo tam dosud nebyl, je zde možnost alespoň použít program VISIO 360
https://www.facebook.com/360visio/photos/a.354367064705506/1408220912653444/?type=3&theater
více  Zavřít popis alba 
54 komentářů
 • listopad 2008 až květen 2019
 • 174 zobrazení
 • 18
 • 5454
ALB 1335
Minulý rok v srpnu (2018) jsem četl zajímavý článek od sociologa Jana Kellera, který trochu nadzvedává pokličku nad některými zprávami z EU. Tato se týkala Řecka, které se v té době oficiálně dostalo z dluhů. Byl totiž ukončen program, který měl tento stát odvrátit od hrozícího krachu. Když jsme byli v Aténách, probíhalo tam několik demonstrací. Byl to protest proti výprodeji řeckého majetku zahraničním firmám. U nás na ČT proběhla informace, že to jsou protesty proti opatřením řecké vlády, která zrušila neoprávněné příjmy. Každý to viděl tenkrát jinak a pravda má někdy více tváří.

Záchranný program spočíval v tom, že Řecko dostávalo zvýhodněné úvěry, pokud bude plnit několik jednoduchých podmínek. Jednou z nich byl právě výprodej strategických firem zahraničním zájemcům. Tak přišlo Řecko o přístavy a letiště, o firmy zajišťující železniční, autobusovou i městskou dopravu, o plynárenské a elektrárenské společnosti, rafinerie, telekomunikace i státní poštu. Do cizích rukou byly zprivatizovány rozsáhlé hotelové komplexy a rekreační zařízení.

Další z podmínek byly drastické škrty v oblasti vzdělávání a zdravotnictví, což zhoršilo zdravotní dostupnost pro polovinu obyvatel. Usnadnilo se propouštění z práce, byla snížena minimální mzda a byl snížen práh pro placení daní. Díky tomu si nyní Řecko může půjčovat peníze ne na dočasně zvýhodněný, ale vyšší standardní úrok i přes to, že se zbavilo firem, které přinášely státu peníze. Řecký dluh je i nadále nesplatitelný, ale Řecko je zachráněno.

Z té analýzy ekonomických faktů mi bylo smutno. Smutno za krásnou krajinu, krásné lidi s nezaměnitelnou historií. Nějak ta schémata ekonomické výhodnosti postrádají morálku a lidskou důstojnost. Do tohoto posledního alba je vložena spousta fotek krásných míst, která jsme nestihli navštívit. Tak nějak by mohl být představován ráj na Zemi a mám jen malé skromné přání, aby byl zachován a naplněn :-)
více  Zavřít popis alba 
110 komentářů
 • prosinec 2012 až duben 2019
 • 109 zobrazení
 • 15
 • 110110
ALB 1342
Po posezení s občerstvením jsme se couračkou krásnými uličkami dostávali k Vltavě. Podle znamení na domech si každý může tuto trasu také zopakovat. Stojí to za to prožít na vlastní oko :-)
více  Zavřít popis alba 
16 komentářů
 • letos v květnu
 • 50 zobrazení
 • 12
 • 1616
ALB 1341
Měli jsme na procházku celý den, tak jsme to tak i pojali. Nejbližší cíl bylo posezení v hospůdce u muzea alchymistů :-)
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • letos v květnu
 • 41 zobrazení
 • 11
 • 2121
ALB 1326
Kouzelné starorybářské městečko Tolo bylo pro nám balzámem po začátečních deštivých dnech na poslední dvě noci našeho pobytu. Jakoby nám sluníčko chtělo všechno vynahradit. Byl to rozdíl proti neútulnému pokoji hotelu s výhledem do světlíku v Athénách. Tady výhled na moře, slunce, moře na dohled, povlávající záclony v pokoji, malý balkůnek na relax a ulice plné usměvavých lidí. Prohřáté ulice, koupání, zmrzlina a večery na pláži s nefalšovanou živou řeckou hudbou místních starousedlíků opodál ...

NEZAPOMENEME
více  Zavřít popis alba 
78 komentářů
 • říjen 2014 až březen 2019
 • 147 zobrazení
 • 12
 • 7878
ALB 1243
Trávit čas v Beskydech a vynechat Pustevny s Radegastem by bylo neomluvitelné. Z informací k tomuto fenomenu se člověk dozví, že historické záznamy hovoří o uctívání boha Radegasta pouze na dvou místech. U slovanských národů u Baltu jsou pověsti o uctívání Radegasta už z 9.století, na Moravě i v Čechách nebylo jiné místo než jediné – v Beskydech na vrchu Radhošť. A zmínky o jeho uctívání jsou až v 18.století. Proto nejasná zpráva o Radegastovi v názvu alba
Hledala se také jeho podoba, zapojil se i Mikoláš Aleš, ale jedinečnou a vrytou podobu dostal od sochaře Albína Poláška (1879-1965). Narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm a jako mladý ve svých 22 letech odjel do Ameriky, kde se stal uznávaným sochařem. Na svou vlast nezapomněl a v roce 1929 v USA vytvořil sochu boha Radegasta, kterou poslal do svého rodného kraje. Socha byla z bronzu, ale materiál nesnášel místní podnebí, tak je aktuálně nahrazena kopií z umělého kamene s přísadou žulové drti na železné vložce. Nezdá se to, ale socha je dutá. Nedá se ale tak snadno odnést, je vysoká 3,2 metru a váží 1,4 tuny. Mistr Polášek je autorem i sousoší Cyrila a Metoděje na vrcholu z roku 1931

Pustevny nesou jméno po poustevnících, kteří zde žili do roku 1874. Originalitu tomuto místu dal slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič svými stavbami Libušín a Maměnka a samostatné stojící dřevěnou malovanou zvonicí v jeho typickém a neopakovatelném slohu. Stavby vznikly v roce 1898 díky úsilí turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť. Ta byla založena roku 1884 jako protipól německé Beskiden-Verein, a je dokonce o 4 roky starší než mnohem známější Klub českých turistů.

Dne 3. března 2014, krátce po půlnoci, zasáhl Libušín požár, který objekt těžce poškodil. Během požáru se propadla střecha, zdemolovaná je unikátní jídelna a zřejmě i nástěnné malby od Mikoláše Alše. Škoda dosahuje zhruba 100 milionů a rekonstrukce stále probíhají. Držme palce pro zdárný konec :-)
více  Zavřít popis alba 
95 komentářů
 • leden až prosinec 2018
 • 101 zobrazení
 • 12
 • 9595

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.bele.rajce.idnes.cz

Aktivní od

8. června 2012

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama