reklama
50 fotek, září 2018 až leden 2019, 7 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
ALB 1270
Lázně Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě. Je úžasné nasát atmosféru tohoto kouzelného místa bezpochyby stejně jako řada lidí přede mnou.

Bez mučení přiznávám, že jsem si sem přišel zejména vychutnat architekturu báječného architekta Dušana Sama Jurkoviče, aniž bych potlačil díla dalších vynikajících kolegů jako jsou Emil Králík, Oskar Poříska nebo Bohuslav Fuchs. Bohužel byla v době naší návštěvy uzavřena kolonáda a pramen Vincentka, takže rádi přijedeme znovu :-)
50 fotek a 1 video, září 2018 až leden 2019, 25 zobrazení, 20 komentářů | architektura, dokumenty, kultura, lidé, události
ALB 1269
Na začátku prohlídky zámku Milotice bylo počasí nic moc, to na návštěvu interiérů nevadilo. Jaké bylo překvapení, když po prohlídce jako na objednávku vyšlo sluníčko a krásně nám pomohlo vychutnat unikátně zachovaný komplex barokních staveb a zahradní architektury

V roce 2005 byly interiéry milotického zámku upraveny do jejich podoby v první polovině 20. století, kdy byl objekt obýván rodem Seilern-Aspang. Návštěvník tak při prohlídce nahlédne do životního stylu a každodenního života posledního majitele JUDr. Ladislava Seilerna, jeho manželky Antoinetty, roz. Loudonové, a jejich čtyř dětí.

Prohlídková trasa je koncipována na základě přímého vypravování dcery posledního milotického hraběte, Marie Henrietty Seilern (1918–2008), provdané Norman-Audenhove. Její portrét jeden rok před smrtí je v albu připojen. Obdivuhodně svěží stará charismatická dáma. K tomu lze jenom dodat, že se to všechno musí zažít na vlastní prožitek :-)
55 fotek, září 2018 až leden 2019, 69 zobrazení, 43 komentářů | dokumenty, klasická-fotografie, práce, události
ALB 1268
Kousek od Bouzova je jedno místo, kde je království pochoutek na zemi. Původní výroba tvarůžků v Lošticích. Od první návštěvy nevynecháváme příležitost si zde nakoupit náruč laskomin, kterou ještě završíme zastávkou v tvarůžkové cukrárně. Nikdy bych nevěřil, že je něco takového možné. JE :-)
Toto album asi nebude moc prohlížené, je zde mnoho textu a to unavuje. U mne je to vnímáno jakop hold krásné práci a oslkavu rodinné tradice. Rád se sem budu vracet

Ne vždy blokáda a sankce škodí. Když třeba Napoleonova kontinentální blokáda v roce 1806 vyvolala v Evropě pěstování cukrovky, tak zrušení roboty uvolnilo prostor pro podnikání rolníků. I na Hané. Byla vysoká produkce mléka, ale jinak bylo chudo. Po chalupách se rozšířilo zpracování tvarohu s vyšší trvanlivostí, a často to bylo každodenní jídlo v rodinách. Dostalo i lidový název – TVARGLE – nám dnes známé tvarůžky, a tvarůžkáři byli snad v každém domě.
Český odbor zemědělské rady pověřil odborníka Jana Věnceslava Pavelku propagací mlékárenství. Za necelých 20 let do roku 1913 vzniklo na Moravě 120 rolnických družstevních mlékáren, převážně na Hané. V roce 1913 vyrobily přes 3000 tun tvarohu. Pro tvarůžkáře skvělá nabídka, kterou nejlépe využil Alois Wessels. Svůj podnik se značkou AW založil v roce 1876 a firma pracuje do dnešních dnů.

GRATULACE :-)
40 fotek, září 2018 až leden 2019, 32 zobrazení, 21 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie
ALB 1267
40 fotek, září 2018 až leden 2019, 33 zobrazení, 25 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, příroda
ALB 1266
Hrad založený na počátku 14. století rodem pánů z Bouzova byl v roce 1645 Švédy pobořen. Nyní hrad působí dojmem dobře zachované středověké památky, jeho současná podoba však pochází z romantické přestavby letech 1895 až 1905, kdy řídil obnovu moravského hradu Bouzova v reprezentativní sídlo Řádu německých rytířů jeho velmistr arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský z rogu Habsburků. Narodil se pro zajímavost 21. května 1863 na jihomoravském zámku v Židlochovicích.
33 fotek, září 2018 až leden 2019, 48 zobrazení, 58 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města
ALB 1265
V albu je zahrnuta návštěva tvrze v Hluku, Kyjov a kostel Všech Svatých v Miloticích, samá drobná zastavení, která potěšila \.-)
60 fotek, září 2018 až leden 2019, 46 zobrazení, 44 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města
ALB 1264
Královské město Uherské Hradiště založené roku 1257 je přirozeným, historickým centrem Slovácka, kde foto hovoří za vše. Prostě KRÁSA :-)
42 fotek, červenec 2018 až leden 2019, 80 zobrazení, 61 komentářů | klasická-fotografie
ALB 1263

Slovácko mne zcela okouzlilo, musím si to někdy zopakovat
40 fotek, září 2018 až leden 2019, 36 zobrazení, 19 komentářů | cestování, dokumenty, kultura, města, události
ALB 1262
Toto album je právem věnováno selské rodině Uprků, která sídlila v Kněždubu, a která tolik znamenala pro zachování obrazu lidového života prostých obyvatel Slovácka. Jde hlavně o akademického malíře Jožu Uprku (20.10.1861-12.1.1940) a jeho bratra – sochaře Frantu Uprku (26.2.1868-8.9.1929). Oba jsou pochování na místním hřbitovu u kostela sv.Jana Křtitele spolu s dalším malířem – Antošem Frolkou (13.6.1877-8.6.1935). Už jen tato tři jména stačí k tomu, aby toto místo mohlo být nazýváno Slovácký Slavín

Rodný dům jsme zastihli ve výborné kondici po rekonstrukci, a podle dokumentačních fotografií to dalo hodně úsilí. Muzeum obsahuje drobnosti ze života zejména Jožky, jeho palety, oblečení i posmrtnou masku. Spolu se vzpomínkou na nádherné emoce při prohlídce jeho obrazů v Galerii v Uherském Hradišti, musím se jeho památce hluboko poklonit
40 fotek, září 2018 až leden 2019, 43 zobrazení, 14 komentářů | cestování, dokumenty, města, události
ALB 1261
místo konání – 2.5.1902 Hroznová Lhota

Svou pařížskou výstavou v roce 1900 získal Auguste Rodin mnoho obdivovatelů, mezi nimi také byli umělci pražského spolku Mánes. Ti vyslali do Paříže svá vyslance se žádostí o uspořádání výstavy. Když se Josef Mařatka stal jeho žákem, tak se přání podařilo splnit. Výstava Rodina byla slavnostně otevřena dne 10.května 1902 v nově postaveném pavilonu (podle návrhu J.Kotěry) v zahradě Kinských v Praze. Byla to jeho první souborná výstava mimo území Francie.

On sám přijel do Prahy až 28.května. Prohlédl si výstavu, město, navštívil atelier Josefa Myslbeka. Všude se mu dostávalo nebývalých poct, ze kterých byl dojat. Jeho přání bylo navštívit Moravu, zejména Uměleckou výstavu slovenskou, která byla v Besedním domě v Hodoníně. Tuto výstavu pořádal spolu se slovenskými umělci Joža Uprka, kterého chtěl poznat.

Po poledni 2.června 1902 vyrazilo z Hodonína za doprovodu krojované banderie jezdců na koních 12 kočárů s osobnostmi uměleckého života. Při průjezdu obcemi je vítalo zastupitelstvo i davy lidí v krojích. Asi po dvou hodinách jízdy přijeli do Hroznové Lhoty -bydliště Joži Uprky, který je přivítal. Podle zápisů v kronikách to byla nevídaná slavnost s hudbou, tancováním i zpěvy, na kterou i po letech všichni vzpomínali.
V místním tisku vyšel k této události oslavný článek *Slovácko hýří, jásá a zpívá …* :-)
20 fotek, září 2018 až leden 2019, 34 zobrazení, 19 komentářů | architektura, dokumenty, města
ALB 1260
Veselí nad Moravou jsme projížděli několikrát a stejným počtem jsme si slibovali – tady se musíme na chvíli zastavit. Až jednou, a jenom na chvíli, protože jsme byli jen zvědaví a náš cíl byl jinde. Zastavení bylo zajímavé, ale větší překvapení pro mne bylo až doma při zjištění, že tento kostel má unikátní věžní hodiny. Jsou umístěny ve dvou věžích, řídí dva hodinové stroje pro šest číselníků (tři na každé věži), čtvrťové bití a pohon zvonů.

Pro mne jednoznačně STROJ ČASU, který už jen umocňuje název stavby - kostel Svatých Andělů strážných. To, co jsme už nemohli spatřit, byly dvoje sluneční hodiny ve farní zahradě. Prostě posichrováno :-)

Stavba je významnou barokní památkou spojenou s tehdejšími držiteli veselského panství manžely Želeckými z Počenic. Zakládací listina pochází z července 1714, vlastní stavební práce začaly r. 1717. Ke kostelu patřil také klášter řádu servitů, první servité byli do kláštera uvedeni v srpnu 1732. Nedokončený kostel byl vysvěcen 25. října 1739, práce na něm byly ukončeny ale až v roce 1764. Nápis nad vchodem *LoCVs hIC sIt DoMVs oratIonIs* je chronogram s údajem o dokončení stavby roku 1764. Zkuste si to spočítat, je to tak

V listopadu 1784 byl klášter Josefem II. zrušen, kostel si ale svou funkci udržel a v roce 1858 byl prohlášen za farní. V hrobce pod kostelem jsou pohřbeni členové servitského řádu, zakladatelé kostela i kláštera a také někteří příslušníci rodu Chorinských V části prostor bývalého kláštera dnes sídlí Městský úřad. V atriu před kostelem je nezvykle pojatá křížová cesta, zastavení dávají cestu jiným myšlenkám, než je běžně používáno
25 fotek, září 2018 až leden 2019, 56 zobrazení, 26 komentářů | cestování, dokumenty, lidé, práce
ALB 1259
Cílená návštěva muzea keramiky se minula účinkem.
Bylo zavřeno, nebo si nás nikdo nevšímal, to dodnes nevíme.
Jen jsme si tiše na fotili vzorky hrnců, talířů a džbánů za okny v atriu budovy.
Dlouho jsme tu nezůstávali a zkusili štěstí jinde :-)
30 fotek, září 2018 až leden 2019, 43 zobrazení, 38 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města
ALB 1258
Přibližně 5 kilometrů jízdy východně od Buchlovic leží jeden z nejstarších a nejpamátnějších cisterciáckých klášterů na našem území – klášter Velehrad. Poutní bazilika se pyšní vyznamenáním Zlaté růže, které jí v roce 1985 udělil papež Jan Pavel II. Zlatou růži vlastní kromě Velehradu už jen dalších 6 bazilik světa.

Velehrad je poutním místem evropského významu ze tří důvodů:
• uchovává úctu ke svatým Cyrilu a Metodějovi, apoštolům Slovanů a zemským ochráncům Moravy, kteří jsou uctíváni od roku 1980 jako spolupatroni Evropy
• významnou poutí v roce 1985 a návštěvou papeže svatého Jana Pavla II dne 22.dubna 1990 se stal Velehrad symbolem pádu železné opony a dialogu mezi křesťanským Východem a Západem v Evropě
• je zde uctíván obraz Panny Marie jako matky křesťanské jednoty

Název Velehrad byl na klášter přenesen při jeho zakládání z nedaleké trhové vsi villa Veligrad (část Starého města), a kolečko se nám uzavírá viz ALB 1247 – Ve Staráku se svatým Duchem - https://bele.rajce.idnes.cz/Ve_Staraku_se_svatym_Duchem/
V těchto končinách souvisí všechno se vším :-)
30 fotek a 1 video, červenec 2018 až leden 2019, 37 zobrazení, 25 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, příroda
ALB 1257
Když kráčet po Leopoldových stopách, tak nešlo vynechat barokní zámek Buchlovice s přilehlým nádherným parkem. Přiznávám, že jsem asi v naší republice nenavštívil takové místo, kde bych byl tak uchvácen stářím, krásou a mohutností některých stromů. Asi u natáčeného videa vzdychám, ale byla to pravda. Návštěva Buchlovic byla už pozdě odpoledne a volba mezi zámkem a zahradou byla jednoznačná. Po předchozí prohlídce hradu Buchlov, návštěvě Barborky a lázní Leopoldov, už by nás další interiéry zabily. Vyhrál to park, a stálo to za to, ostatní příště.

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležitost v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo významem daleko přesahující hranice českých zemí.
Prolínaly se zde osobnosti mocného moravského rodu Petřvaldských a od roku 1800 starobylé rodiny Berchtoldů z Tyrolska. Podle rodové pověsti byl jeden z předků této rodiny dokonce oním rytířem, který v bitvě na Moravském poli zasadil první smrtelnou ránu českému králi Přemyslu Otakarovi II. Potomci značně rozvětveného rodu se do českých zemí dostali ale až po Bílé hoře. Další postavou je třeba tehdejší rakousko-uherský ministr zahraničí, hrabě Leopold Berchtold z Uherčic. Ten vyhlásil telegramem 28. července 1914 válku Srbsku, která znamenala více než čtyři roky bojů první světové války.

Na začátku historie zámku urozený hrabě Jan Dětřich Petřvaldský stavbu zamýšlel jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona, a na konci v jeho zdech přední politikové té doby rozhodovali o osudech Evropy. Je toho zde tolik ke shlédnutí, že je další návštěva nutná
33 fotek, červenec 2018 až leden 2019, 38 zobrazení, 28 komentářů | architektura, dokumenty, příroda
ALB 1256
„Krása je jen slovo. Svého významu nabývá tehdy, až vám proběhne tělem stezkou přes srdce.“ Oscar Wilde

Tato myšlenka docela dobře pasuje na okolí Buchlova a vůbec na celou Moravu, kde jsme byli na dovolené. Krásné bylo vyšlapat na kopec zvaný Modla a navštívit kapli svaté Barbory, a stejně krásná byla i návštěva sirných lázní Leopldov na Smraďavce. Obě tato místa jsou propojena jedním jménem majitele místního panství z počátku 19. století, kterým byl Leopold I. Berchtold. Skoro by se člověk bál uvádět jako lidumila, ale podle pověsti jím byl. Založil nemocnici pro nemocné tyfem a sám se jím nakazil. Jeho rod je ale velmi významný, možná i kontroverzní. Starobylá rodina Berchtoldů pocházela z Tyrolska. Podle rodové pověsti byl jeden z předků dokonce oním rytířem, který v bitvě na Moravském poli zasadil první smrtelnou ránu českému králi Přemyslu Otakarovi II. Potomci značně rozvětveného rodu se do českých zemí dostali až po Bílé hoře. Další postavou je třeba tehdejší rakousko-uherský ministr zahraničí, hrabě Leopold Berchtold z Uherčic. Ten vyhlásil telegramem 28. července 1914 válku Srbsku, která znamenala více než čtyř let bojů první světové války. To jen tak na okraj a zpátky k Leopoldovi

V případě Barborky se jednalo o svatyni, která sloužila jako rodová hrobka Petřvaldských a Berchtoldů, a výše uvedený Leopold je zde pochován jako další z početné rodiny majitelů panství. Kapli nechal postavit v letech 1672-73 na základech původního zaniklého kostela Hanuš Zikmund z Petřvaldu

V případě Leopoldova podle dostaly lázně Smraďavka po zakladateli lázní, kterým byl na počátku 19. století právě Leopold Berchtold. V blízkosti sirnatého pramene vybudoval v letech 1670 - 1680 Jan Dětřich Petřvaldský z Petřvaldu barokní lovecký zámek. Lázně zde byly založeny v roce 1805, Leopold střídavě pobýval na zámku v Buchlovicích a v údolí Chřibů na Smraďavce v Loveckém zámečku, kde také zemřel.
42 fotek, červenec 2018 až leden 2019, 55 zobrazení, 18 komentářů | architektura, cestování, města
ALB 1255
Hrad Buchlov znám celý život jen podle té písníčky odkud vane vítr, a až nyní jsem mohl uskutečnit první osobní návštěvu. DOJEM? ... nádhera

Podle informačních pramenů se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století a musel být významným strážním místem. Je bezesporu nejvýraznější dominantou moravského Slovácka, spolu s lázněmi Leopoldov a kaplí svaté Barbory tvoří dobré turistické lákadlo.
Nyní jeho význam spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků výstavby, ke kterému určitě přispělo i to, že nebyl nikdy dobyt a zpustošen jak se to dělávalo. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo.
28 fotek, září 2018 až leden 2019, 65 zobrazení, 32 komentářů | cestování, kultura, lidé, oslavy, zábava
ALB 1254
Být na Slovácku v aktivním období burčáku, tak potom je další způsob konání zavazující :-)
40 fotek, červenec 2018 až leden 2019, 58 zobrazení, 60 komentářů | architektura, dokumenty, města, příroda
ALB 1253
Počasí nám přálo na pohodovou prohlídku i s ochutnávkou vína
30 fotek, červenec 2018 až leden 2019, 61 zobrazení, 51 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie, města
ALB 1252
Projíždět Slováckem a nezastavit se ve Strážnici, to je jako lízat med skrz sklo. Stíhali jsme jen letmo město a park, hlavní zastavení bylo ve skanzenu. Jinak město Strážnice se nachází v centru regionu Slovácko na samé hranici se Slovenskou republikou. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1302. Postupně se na Strážnickém panství vystřídaly tři šlechtické rody – páni z Kravař, Žerotínové a Magnisové.
Šlo o strážní město, okolo kterého bylo postupně budováno důkladné opevnění. Zachované jsou jen zbytky pvodní Skalické a Veselské brány. Původně vodní hrad byl během svého trvání přestavován, až získal v polovině 19. století klasicistní podobu zámku vč. anglického parku.
Největšího svého rozkvětu město zažilo v 16. století, kdy došlo k rozvoji řemeslných cechů včetně vinohradnictví a vinařství. Slavnosti vína a jeho význam platí dosud - těšíme se na skanzen
20 fotek, březen 2013 až prosinec 2018, 143 zobrazení, 156 komentářů | zábava
ALB 1251
Do roku 2019 přeji všem kamarádkám, kamarádům a jejich blízkým jen vše dobré
Opatrujte se ve zdraví a v pohodě,
těším se na časté setkávání prostřednictvím nabízených fotografií
BELE :-)

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron